TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 1998

59 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5-6 Yaş Grubu Sosyalleşme Ölçeği

Unutkan, Ö. P. (1998). 5-6 yaş grubu aile katılımlı sosyalleşme programı (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akıl Hastalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Işıklı, S. (1998). Toplumdaki bireylerin akıl hastalarına karşı tutumlarını ölçen bir psikometrik aracın geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Antrenör – Oyuncu Etkileşim Ölçeği

Akyüz, U. (1998). 1. lig bayan ve erkek takımlarında antrenör-oyuncu etkileşimi ve performansa etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WÇZÖ-R)

Öktem, F. (1998). Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda WÇZÖ-R Alt Test Örüntüleri. Türk Psikoloji Dergisi, 13(42), 1-12.

Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği (BEDTÖ)

Pehlivan, Z. (1998). Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği (BEDTÖ). 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım 1998, Ankara/Türkiye. Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu. Bildiri Özetleri Kitabı.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğrenci Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Öğretmen Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beklentiler A,B,C Ölçeği (Veli Formu)

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Beslenme Kavramı Ölçeği

Filiz, S. (1998). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-6 yaş çocuklarının beslenme kavramlarının geliştirilmesinde öğrenme evresi yönteminin etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilişler Tarama Listesi

Dürü, Ç. (1998). Anxiety and depression: Searching the distinctive and overlapping features (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği

Koruklu- Öner, N. (1998). Arabuluculuk eğitiminin ilköğretim düzeyindeki bir grup öğrencinin çatışma çözme davranışlarına etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği

Koruklu, N. (1998), Arabuluculuk eğitimin ilköğretim düzeyindeki bir grup öğrencinin çatışma çözme davranışlarına etkisinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Çevre Duyarlılığı Ölçeği

Özdemir, O. (1998). Yazınsal bir tür olarak öykünün çevre duyarlılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çevresel Baskı Gruplarına İlişkin Algı ve Beklenti Ölçeği

Gül, H. (1998). Çevresel baskı gruplarının okulun yönetsel ve eğitsel işleyişine etkileri (Kocaeli-İzmit örneği) (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ders Öğretimini Değerlendirme Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Dersleri Genel Değerlendirme Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Dini Davranış Envanteri

Karaçoşkun, M. D. (1998). Psiko-sosyal açıdan iman (dini inanç)-amel (dini davranış) ilişkisi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Dini İnanç Envanteri

Karaçoşkun, M. D. (1998). Psiko-sosyal açıdan iman (dini inanç)-amel (dini davranış) ilişkisi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Düşünme İhtiyacı Ölçeği (The Need for Cognition Scale)

Demirci, S. (1998). Düşünme İhtiyacı Ölçeği'nin psikometrik özellikleri: Düşünme ihtiyacı, kontrol odağı ve öğretilmiş güçlülük ilişkileri (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi

Saka, M. C., Uluşahin, A., Batur, S., Sütçü, A. ve Kara, S. (1998). Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Türkçe formu güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(4), 265-268.

Ekip Ortamı Envanteri

Yaghobi, A. (1998).Measuring climate for innovation in teamwork: Adaptation and validation of Team Climate Inventory (TCI) into Turkish (Master’s thesis). Marmara University Social Sciences Institute, İstanbul.

Fakülte-İşletme İşbirliği Ölçeği

Semerci, Ç. (1998). Mesleki ve teknik eğitim fakültesi programlarının değerlendirilmesi (program değerlendirme modeli ve ölçme araçlarının geliştirilmesi) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Gelecek Algısı Ölçeği

Summak- Gören, E. A. (1998). An Analysis of high school students perceptions of probable futures by the year 2020 (A case study in Gaziantep) (Doctoral dissertation). Gaziantep University Social Sciences Institute, Gaziantep.

Geliştirilmiş Otomatik Düşünceler Ölçeği

Bozkurt, N. (1998). Lise öğrencilerinin okul başarısızlıklarının altında yatan, depresyonla ilişkili otomatik düşünme kalıpları (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeği

Oskay, G. (1998). Genişletilmiş Objektif Ego Kimlik Statüsü Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması-Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 17-24.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi