Gençlik Merkezleri Beklenti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yıldız,M. ve Çoban,B. (2020) Gençlik merkezleri beklenti ölçeği (GMBÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergis, 8 (101), 312-322, http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.41590

DOI: 
http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.41590
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Metin YILDIZ
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
Sorular 5’li Likert Tipi olup (1= Çok Memnunun, 2=Memnunun,3=Kısmen Memnunun,4=Memnun Değilim, 5= Hiç Memnun Değilim) şeklinde derecelendirilmiştir.
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizinde (AFA) çalışma grubundan toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla KMO ve Barlett testleri yapılmış ve KMO .956 ve Barlett testi χ2 değeri ise, 21985,723 (p< .001) olarak bulunmuştur. KMO’nun .60’dan yüksek, Barlett testinin de anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alpha değerleri; “duyarlılık” boyutunda ,92, “kişisel gelişim” boyutunda” ,88 ve ölçeğin tamamında ise .94 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi