TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Frostig Görsel Algı Testi

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.jasstudies.com/Makaleler/614086379_1-Prof.%20Dr.%20Aynur%20B%c3%9cT%c3%9cN%20AYHAN.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 103 Duyusal, Motor ve Algısal Süreçler


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Aral, N. ve Bütün-Ayhan, A. (2016). Frostig Görsel Algı Testi'nin türkçeye uyarlanması. The Journal of Academic Social Science Studies, 501-22. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3587


Geliştiren/Uyarlayan: Aynur Bütün Ayhan, Neriman Aral


Yıl: 2016


Kaynak Adı: Frostig Görsel Algı Testi'nin türkçeye uyarlanması


Dergi: The Journal of Academic Social Science Studies


Sayı: 50


Sayfa Aralığı: 1-22


DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3587


Sorumlu Yazar: Neriman Aral


İletişim: naral@ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Görsel Algılama


Alt Boyutlar: Göz-Motor Koordinasyonu, Mekanda Konumun Algılanması, Mekansal İlişkilerin Algılanması, Şekil Sabitliği, Şekil Zemin Ayrımı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Göz-Motor Koordinasyonu (GMK) (16 madde).Şekil Zemin Ayrımı (ŞZA) (8 madde.Şekil Sabitliği (ŞS) (17 madde).Mekanda Konumun Algılanması (MKA) (8 madde).Mekansal İlişkilerin Algılanması (MİA) (14 madde).


Kimlere Uygulanabilir: 4-7 yaş arası çocuklar


Ölçek Puanlaması:

Ölçeğin toplamından alınabilecek en yüksek puan 83 puandır.


Çeviri Süreci:

Frostig Görsel Algı Testi’nin Türkçe’ye kazandırılması için orijinal dile (Almanca) ve hedef dile (Türkçe) hakim bir çocuk
gelişimci, bir öğretmen ve dil uzmanları olmak üzere dört kişilik bir ekip tarafından testin Türkçe çevirisi yapılmıştır. Daha sonra geri-çevir tekniğiyle testin maddeleri iki uzman tarafından tekrar Almanca’ya çevrilmiş
ve Almanca ifadeler ile tutarlılığı incelenmiştir. Almanca ile Türkçe’den Almanca’ya çevrilen maddeler arasında ifade birliği olduğu görülmüştür.


Geçerlik:

Geçerlik analizleri incelendiğinde; uzman kanısının uygun olduğu, faktör analizi sonucunda alt boyutlara ilişkin hata değerlerinin göreceli düşük, faktör yük değerlerinin ise yüksek olduğu, çocukların yaşlarının artmasıyla görsel algının da arttığı, alt boyutlar arasındaki korelasyonun yüksek olduğu ve alt üst %27’lik gruplar arasındaki farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir.


Güvenirlik:

Test-tekrar test korelasyonu hesaplanmıştır. Elde edilen güvenirlik sonuçları incelendiğinde, KR 20 ile test tekrar test
değerlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi