TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Fizyoterapistlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/fizyoterapistlik-meslegine-yonelik-tutum-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 605 Cerrahi Tıp Bilimleri


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Turhan, B. (2018). Fizyoterapistlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Begümhan Turhan


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Fizyoterapistlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Enstitü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Begümhan Turhan


İletişim: begum.aliosmanoglu@hku.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Fizyoterapist, Mesleki Tutum


Alt Boyutlar: Mesleğe yönelik genel kaygılar, Mesleğin gerektirdiği nitelikler, Mesleki Tatmin


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 35 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Mesleki tatmin (19m): .Fizyoterapistlik mesleğinin sağlık alanındaki en güzel mesleklerden birisidir.
Mesleğin gerektirdiği nitelikler (9m): Fizyoterapistlerin empati yapma yetenekleri yüksek olmalıdır.
Mesleğe yönelik genel kaygılar (7m): Fizyoterapistlik idealimdeki meslektir.


Kimlere Uygulanabilir: Fizyoterapistler


Derecelendirme: 5'li Likert (1= tamamen katılıyorum- 5= kesinlikle katılmıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 35 ile 175 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Geçerlik:

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, “Fizyoterapistlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” 35 maddelik 3 faktörlü bir ölçek faktör analizi yapılarak son halini aldı.


Güvenirlik:

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin iç tutarlığı α=0.90 olarak bulundu. Alt boyutlar için α değeri Mesleki tatmin faktörü için 0.94, Mesleğin getirdiği nitelikler faktörü için 0.82 ve Mesleğe yönelik genel kaygılar faktörü için 0.66 olarak tespit edildi.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi