TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 605 Cerrahi Tıp Bilimleri

138 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acil Servis Hasta Memnuniyet Ölçeği

Konateke, S., Yılmaz, M. (2022). Turkish validity and reliability study of the Brief Emergency Department Patient Satisfaction Scale. International Emergency Nursing, 61, 101145. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101145.

Adet Öncesi Şikayetler Etki Ölçeği

Güler, Ö. T., Ataçağ, T., Yaycı, E., Çetin, A., & Çetin, M. (2015). Validation of Turkish version of Premenstrual Symptoms Impact Survey (PMSIS) for assessing status of premenstrual syndrome in women of reproductive age. Anatolian Journal of Psychiatry, 16(3),205-211.

Ajitasyon-Sedasyon Skalası (RASS)

Sılay, F.,& Akyol, A. (2017). Yoğun bakım ünitelerinde Sedasyon-Ajitasyon ve ağrı değerlendirmesinde kullanılan iki ölçüm aracının Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 126). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Ameliyathanede Dikkat Dağıtıcı Unsurlar İndeksi

Er, Ö. S., & van Giersbergen, M. Y. (2024). The distraction perceptions of health care professionals in the operating room: The disruptions in surgery index (DiSI). Journal of PeriAnesthesia Nursing, 39(1), 109-115. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2023.07.010

Ameliyathanede Güvenli Teknoloji Kullanım Ölçeği

Hacıdursunoğlu Erbaş, D. (2023). Ameliyathanede Güvenli Teknoloji Kullanım Ölçeği’nin geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi (Tez No. 814404) [Doktora tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ameliyathanede Yabancı Cisim Unutulması Risk Tanılama Ölçeği

Erkan, H.N. ve Soyer-Er, Ö. (2023). Ameliyathanede Yabancı Cisim Unutulması Risk Tanılama Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Tez No. 825382) [Yüksek lisans tezi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri

Özkan, S., Demirhan, H., Çınar, İ. Ö., Sevil, Ü., ve Alataş, E. (2014). Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanterinin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Pamukkale Tıp Dergisi, 7(2), 125-130.

Atriyal Fibrilasyon Şiddet Skalası

Eren, N. K., Tülüce, S. Y., Kılıçaslan, B., Nazlı, C., & Ergene, A. O. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the university of Toronto atrial fibrillation severity scale. Turkish journal of medical sciences, 44(6), 996-1001. doi: :10.3906/sag-1304-104

Avrupa Kalp Yetersizliği Öz Bakım Davranışı Ölçeği

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-Care Behavior Scale. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 13(6), 573-579.

Avrupa Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Davranış Ölçeği

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-care Behavior Scale. Anadolu Kardiyol Derg, 13(6), 573e579. doi: 10.5152/akd.2013.141

Avrupa Kalp Yetmezliği Öz Bakım Davranışı Ölçeği

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-Care Behavior Scale. Anadolu Kardiyol Dergi, 13(6), 573-579.

Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Sözlü, U., Günaydın, G., Alkan, Z.B., Pala, Ö.O., Hazar Kanık, Z., Çıtaker, S., & Başar, S. (2017). Coping Strategies Questionnaire anketinin Türkçe’ye çevirisi ve kültürel adaptasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 47). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Bel Ağrısı Çekirdek Sonlanım Değerlendirme İndeksi

Çetin, E., Çelik, C.E., Acaroğlu, E., & Berk, H. (2016). Reliability and validity of the cross‑culturally adapted Turkish version of the Core Outcome Measures Index for Low Back Pain. European Spine Journal, 27, 93-100.

Bel Ağrısı Fonksiyon Ölçeği

Maraş, G., Çıtaker, S.,& Meray, J. (2017). Back Pain Function Scale (BPFS)'in Türkçe versiyon geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 43. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi

Bel Performans Ölçeği

Maraş, G., Çıtaker, S., Meray, J. (2917). Back Performance Scale (BPS) Türkçe versiyon geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 44). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Bireysel Güç Kontrol Listesi

Ergin, G., & Yildirim, Y. (2012). A validity and reliability study of the Turkish Checklist Individual Strength (CIS) questionnaire in musculoskeletal physical therapy patients. Physiotherapy Theory and Practice, 28(8), 624-632.

Boston Ölçeği

Sezgin, M., İncel-Arıncı, N.., Sevim, S., Çamdeviren, H., As, İ., & Erdoğan, C. (2006). Assessment of symptom severity and functional status in patients with carpal tunnel syndrome: reliability and validity of the Turkish version of the Boston Questionnaire. Disability and rehabilitation, 28(20), 1281-1286. doi: 10.1080/09638280600621469

Bournemouth Ölçeği

Gunaydin, G., Citaker, S., Meray, J., Cobanoglu, G., Gunaydin, O. E., & Kanik, Z. H. (2016). Reliability, Validity, and Cross-Cultural Adaptation of the Turkish Version of the Bournemouth Questionnaire. Spine, 41(21), E1292-E1297.

Boyun Ağrı ve Dizabilite Ölçeği

Bicer, A., Yazici, A., Camdeviren, H., & Erdogan, C. (2004). Assessment of pain and disability in patients with chronic neck pain: reliability and construct validity of the Turkish version of the Neck Pain and Disability Scale. Disability and Rehabilitation, 26(16), 959-962. doi: 10.1080/09638280410001696755

Burun Tıkanıklığı Şikayet Değerlendirme Formu

Onerci Celebi, O., Araz Server, E., Yigit, O., & Longur, E. S. (2018). Adaptation and validation of the Turkish version of the Nasal Obstruction Symptom Evaluation scale. In International forum of Allergy & Rhinology, 8 (1), 72-76. doi: 10.1002/alr.22031

Burun Tıkanıklığı Şikayet Değerlendirme Ölçeği

Karahatay, S., Taşlı, H., Karakoç, Ö., Aydın, Ü., & Türker, T. (2018). Reliability and validity of the Turkish Nose Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale. Turkish Journal of Medical Sciences, 48, 212-216. doi: 10.3906/sag-1509-81

Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği (CDSBRÖ)

Özsoy, H. , Güreş, Z., Dolgun, E. & Yavuz van Giersbergen, M. (2023).  Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği (CDSBRÖ) Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 37 (3), 237- 242.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Cinsel Mitler Ölçeği

Golbası, Z., Evcılı, F., Eroglu, K., & Bırcan, H. (2016). Sexual myths scale (SMS): development, validity and reliability in Turkey. Sexuality and Disability, 34(1), 75-87.

Çocuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği

Haney, M. Ö. ve Bahar, Z. (2014). Çocuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 92-97.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi