TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Etnik Reklamlara Yönelik Tüketici Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Bozyiğit, S. ve Karaca, Y. (2016). Türkiye'deki etnik reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 15, 288-307.


Geliştiren/Uyarlayan
Sezen Bozyiğit, Yasemin Karaca


Yıl
2016


Kaynak Adı
Türkiye'deki etnik reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi


Dergi
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi


Cilt
15


Sayfa Aralığı
288-307


Link:
http://sbedergi.gumushane.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=235


Dosyalar

Makale
PDF


Ölçülen Özellikler
TÜRKİYE'DEKİ ETNİK REKLAMLARA YÖNELİK TÜKETİCİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARINI


Alt Boyutlar
Etnik Kimliğe Bağlılık, Etnik Reklama Karşı Tutum, Markaya Karşı Tutum


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş ve üstü herkes


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Yapılan faktör analizi sonucu KMO değeri
,877 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla faktör analizi için örneklem yeterliliğinin sağlandığı kabul
edilmektedir. Bartlett Küresellik testi sonucu hesaplanan ki-kare değeri de (χ²=3112,893; p=0,000)
faktör analizinin değişkenler için uygun olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik

Modelde sabit terimin
bulunması anlamlıdır (t=3,950, p=0,000) ve modeldeki katsayısı 3,950’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi