TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 18 yaş ve üstü herkes

10 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acil Durumlarda Cinsel ve Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği

Cirban Ekrem, E., & Kurt, A. (2023). Developing the sexual and reproductive health knowledge scale in emergencies. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 289, 177-182. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2023.08.392

Algılanan Tele-İhmal Ölçeği

Ekşi, H. ve Öztürk, C. (2023, 15-16 Temmuz). Algılanan tele-ihmal ölçeği uyarlama çalışması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Uludağ Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bursa, Uludağ.

Çok Boyutlu Mizah Duygusu Ölçeği

Özdoğru, A. A. (2018). Çok Boyutlu Mizah Duygusu Ölçeği Türkçe formunun güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(4), 393-412. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.506003

Covid-19 Obsesyon Ölçeği

Mehmet Emin Kurt, Cuma Çakmak, İsmail Biçer. Validation of the Turkish version of the obsession with Covid-19 scale (OCS). Ann Clin Anal Med 2021;12(Suppl 4): S390-394.

Davranışsal Finans Ölçeği

Medetoğlu, B. & Saldanlı, A. (2022). Bireylerin Yatırım Kararlarında Maruz Kaldığı Anomali ve Hevristikler Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Journal of Economic Policy Researches, 9(1), 53-74. doi: 10.26650/JEPR936253

Etnik Reklamlara Yönelik Tüketici Tutum Ölçeği

Bozyiğit, S. ve Karaca, Y. (2016). Türkiye'deki etnik reklamlara yönelik tüketicinin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 15, 288-307.

Merhamet Doyumu Ölçeği

Nas, E. ve Sak, R. (2021). Merhamet Doyumu Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 2019-2036. doi:10.17755/esosder.910301

Performans Arttırma Tutum Ölçeği

Yıldız, R. ve Toros, T. (2018). Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 48-59.

Sağlık Arama Davranışı Ölçeği

Kıraç, R. ve Öztürk, Y. E. (2021). Health Seeking Behavior: Scale Development Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 21(2), 224 - 234. https://doi.org/10.21076/vizyoner.754526

Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği

Tam, M. S. (2020). Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (23), 481-502.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi