Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kaya, İ. (2015). Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 968- 974.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İbrahim Kaya
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

35 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=tamamen katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

“Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği” için yapılan açımlayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlar bu çerçevede değerlendirildiğinde 3 faktör altında toplanan 16 maddenin faktör yüklerinin .32’nin üzerinde olduğu ve toplam varyansın %61.93’ünün açıklandığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuç geliştirilen ölçeğin faktör yükleri ve açıklanan varyans yüzdesi açısından yeterli olduğunu ortaya koymaktadır.

Geçerlik: 

Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği’nin geçerliği, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve ölçüt geçerliği ile tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlılık yöntemi, alt-üst grup güvenirlik çalışması ve madde toplam korelasyonu ile incelenmiştir. Ölçek duyuşsal özellikleri ölçen bir ölçme aracı olduğu için güvenirlik katsayısı olarak Cronbach’s Alpha hesaplanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Cronbach’s Alpha değerinin 0.90 olduğu tespit edilmiştir. 0.70 ve üzeri değerlerin kullanılabilir kabul edilmesi dolayısıyla elde ettiğimiz bu değerin kullanılabilir olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi