Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yüceol, G., Aytaç, B. ve Uçanok, Z. (2020). Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Nesne, 8(16), 82-94. DOI: 10.7816/nesne-08-16-06

DOI: 
10.7816/nesne-08-16-06
Sorumlu Yazar: 
Gülpembe Yüceol
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek, toplam 10 maddeden oluşmaktadır

Yardım Etme: Eşyaları taşımaya yardım eder (örn.tabak, sepet... )
Paylaşma : Kendine ait eşyaları paylaşır
Rahatlatma : Başkaları üzgün ya da mutsuz olduğunda onları rahatlatır

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert Tip
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçeğin üç alt ölçeği bulunmaktadır; yardım etme, paylaşma ve rahatlatma. Alt ölçeklerden alınan yüksek puanlar, o türdeki olumlu sosyal davranış özelliklerinin artışına işaret etmektedir.
Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Alt ölçeklerden alınan yüksek puanlar, o türdeki olumlu sosyal davranış özelliklerinin artışına işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini incelemek amacıyla Güçler ve Güçlükler Anketi’nin (GGA) alt boyutları olan olumlu sosyal davranış, davranış sorunları, dikkat eksikliği/aşırı hareketlilik, duygusal sorunlar ve akran sorunları ile olan ilişkileri incelenmiştir.
GGA’nın alt boyutları arasında ölçüt-bağıntılı geçerliği destekler nitelikte ve beklendik yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur

Güvenirlik: 

Alt boyutları için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .83, .77, .78’dir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Early Prosocial Behavior Questionnaire
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Giner Torréns, M. ve Kärtner, J. (2017). Psychometric properties of the early prosocial behaviour questionnaire. European Journal of Developmental Psychology, 14(5), 618-627.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi