Ergenler İçin Aile Yemekleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Kermen, S. (2019). Ergenler için aile yemekleri ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Seda Kermen
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 20 madde 4 faktörden oluşmaktadır
Önem(8m): Ailemle birlikte yemek benim için önemlidir.
İletişim(4m): Ailemle yemek yerken birbirimize gün içinde
yaşadıklarımızı anlatırız.
Yemek Çeşitleri(5m): Aile sofrasında salata veya sebze yemeği yerim
Engeller (3m):57 20 Aile sofrasında beğenmediğim yemek olursa, benim için başka bir yemek hazırlanır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

KMO testi, örneklem büyüklüğünün açıklayıcı faktör analizi için uygunluğunu belirlemek amacıyla kullanılan bir testtir. KMO değeri 0-1 arasında değer alır ve 0,50'den küçükse faktör analizi yapılamaz. Bu değer 0,50-0,60 arasında ‘kötü’, 0,60-0,70 arasında ‘zayıf’, 0,70-0,80 arasında ‘orta’, 0,800,90 arasında ‘iyi’ ve 0,90 üzerinde ise mükemmel olarak ifade edilir (Çokluk ve ark., 2012). Yapılan analizde KMO değerinin 0,919 olması ile, ulaşılan kişi sayısının faktör analizi için mükemmel olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayıları önem alt boyutu için 0,817, iletişim alt boyutu için 0,803, yemek çeşitleri alt boyutu için 0,770 ve engeller alt boyutu için 0,761 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin homojenliğine ve iç tutarlılığına yönelik yorum yapmak için kullanılmaktadır

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi