Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

İlhan, M., Güler, N., ve Kinay, İ. (2017). Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 779-795.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İlhan
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 10 madde üç faktörlü yapıdadır.
Testin Güvenli Uygulanması (1m): Sınavlarda öğrencilerin kopya çekmesini önlerim.
Gizlilik (5m): Her bir öğrencimin değerlendirme sonuçlarını gizli tutarım.
Saydamlık (10m): Puanlamanın nasıl yapılacağı hakkında öğrencileri önceden bilgilendiririm.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=hiç bağlı değilim ve 5=tamamıyla bağlıyım)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 10 ile 50 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda ölçeğin orijinal formundaki üç faktörlü yapının Türk kültüründe doğrulandığı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayıları; testin güvenli uygulanması boyutu için .61, gizlilik boyutu için .67, saydamlık boyutu için .75 ve ölçeğin geneli için .72 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Adherence to Ethical Principles in Educational Assessment Scale (AEPEAS)
Orijinal Kaynak/Referans: 

Alkharusi, H.A. (2016). Measuring teachers’ adherence to ethical principles in educational assessment. Asian Social Science, 12(4), 149-158. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v12n4p149

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi