TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans

Arman, E. ve Ekşi, H. (2022). Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik yönden incelenmesi. M. Talas (Ed.), VII. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi Bildirileri Kitabı içinde (s.722-735). Iksad Global Publications .


Geliştiren/Uyarlayan
Halil Ekşi, Elanur Arman


Yıl
2022


Kaynak Adı
Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik yönden incelenmesi


Sayfa Aralığı
722-735


Kitap Adı
II. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi Bildirileri Kitabı


Yayınevi
Iksad Global Publications


Editör
Mustafa Talas


Link:
https://www.iksadkonferans.com/_files/ugd/614b1f_17e6ee6344ac4ccb99865d0079b31029.pdf


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Elanur Arman


İletişim
elanur.arman9@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Başaçıkma


Alt Boyutlar
Dürtüsel Harcama, Duygusal Başa Çıkma, Sosyal Başa Çıkma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 boyut, 19 madde

2) Kendimi kötü hissettiğimde bir şeyler satın almaya daha çok meyilli olurum.

9) Çevreme uyum sağlamama yardımcı olacak eşyalara sık sık para harcarım.

18) Alışverişe çıktığımda sadece planladığım şeyleri alırım.Kimlere Uygulanabilir
18 Yaş Üstü Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

AFA sonucunda ölçek maddelerinin öz değeri 1’den büyük olan üç faktör altında bir araya geldiği yapının Rice ve arkadaşlarının (2019) oluşturduğu yapı ile uyumlu olduğu saptanmıştır.DFA sonucunda uyum indeksleri x2/sd=1.81, GFI=0.89, CFI=0.94, IFI=0.94, SRMR=0.08 ve RMSEA=0.05 olarak bulunmuştur.Güvenirlik

Cronbach Alpha iç-tutarlık kat sayısı ölçeğin bütünü için .88 olarak bulunmuştur.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Spending as Social and Affective Coping (SSAC)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Rice, A., Garrison, Y. L., & Liu, W. M. (2019). Spending as social and affective coping (SSAC): Measure development and initial validation. The Counseling Psychologist, 48(1), 78–105. https://doi.org/10.1177/0011000019878848


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi