Düşme Yönünden Ev içi Güvenlik Koşulları Değerlendirme Formu (DEGKDF)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, B. ve Lök, N. (2012). Yaşlılarda düşme yönünden ev içi çevre özellikleri değerlendirme formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Akademik Geriatri Dergisi, 4(3), 141-151.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Belgin Akın
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Form toplam 41 sorudan oluşmakta ve bunların alanlara dağılımı; oturma odası 7,
mutfak 6, yatak odası 7, banyo/tuvalet 9, merdivenler
10 ve koridor 4 soru şeklindedir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
İkili -Dikotom
Ölçeğin Puanlaması: 

Form toplam 41 sorudan oluşmakta ve bunların alanlara dağılımı; oturma odası 7,
mutfak 6, yatak odası 7, banyo/tuvalet 9, merdivenler
10 ve koridor 4 soru şeklindedir. Her bir soru incelenen
alandaki risk varlığına göre; Evet “0”, Hayır “1”, gözlenmesi
planlanan alan ev içinde yer almıyorsa GY
(gözlem yapılmadı) “0” olarak puanlanmaktadır. Formdan
en yüksek “41”, en düşük “0” puan alınmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Formdan en yüksek “41”, en düşük “0” puan alınmaktadır.Yüksek puanlar düşme yönünden riskin yüksek olduğunu
göstermekte, “0” puan risk yok anlamına gelmektedir.
Her bir alt bölüm için de ayn› kural geçerlidir.

Geçerlik: 

DEÇÖDF’nin geçerliliğine yönelik olarak içerik geçerliliği
(content validity) ve yapı geçerliliği (construct
validity) incelenmiştir. içerik geçerliliğine yönelik olarak
konu alanından uzman kişilerden görüş alınmşltır, yapı
geçerliliğine yönelik olarak bilinen grup geçerliliği incelenmiştir

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğine yönelik olarak iç tutarlılığı ve görüşmeciler arası güvenilirliği incelenmiştir. iç tutarlılık (internal consistency) için evet/hayırlı ölçeklerde önerilen KR-21 güvenilirliği hesaplanmıştır. Görüşmeciler arası güvenilirliğin incelenmesinde Kappa analizinden yararlanılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi