TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 630 Diş Hekimliği

22 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Abeer Çocuk Dental Anksiyete Skalası

Aslan, A. (2020). Abeer Çocuk Dental Anksiyete Skalası'nın (ACDAS) Türkçe uyarlamasının geçerlilik-güvenilirliği [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Ağız Sağlığı Etki Ölçeği

Başol, M. E., Karaağaçlıoğlu, L. ve Yılmaz, B. (2014). Türkçe Ağız Sağlığı Etki Ölçeğinin geliştirilmesi-OHIP-14-TR. Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 20(2), 85-92.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ölçeği

Akalın, B., Karaman, F., ve Güngör, B. K. (2021). Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde özel sektör tercih edilme sebebi: Ölçek geliştirme. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 160-169. http://dx.doi.org/10.46237/amusbfd. amusbfd.753218

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Özel Sektör Tercih Edilme Ölçeği

Akalın, B. , Karaman, F. & Kılıç Güngör, B. (2021). Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinde Özel Sektör Tercih Edilme Sebebi: Ölçek Geliştirme . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 160-169 . DOI: 10.46237/amusbfd.753218

Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Tutum Ölçeği

Fidan, M., Mutluer, C., & Fidan, M. (2023). Development of a scale for measuring university students’ attitudes toward oral health. European Oral Research. https://doi.org/10.26650/eor.20241312721

Çocuk Algı Ölçeği

Bekiroglu, N., Bakkal, M., Ozbay, G., Karadeniz, P. G., & Kargul, B. (2017). Validity and reliability of Child Perception Questionnaire (CPQ11–14) by Rasch Analysis in Turkish children. Pediatric Dental Journal, 27(1), 14-20. DOI: 10.1016/j.pdj.2016.09.003

Çocuk Algı Ölçeği (8-10 Yaş)

Özşin-Özler, C., Serdar Eymirli, P., Mergen Gültekin, İ., Unal, F. ve Ataç, A. S. (2021). Child Perceptions Questionnaire 8-10: Validity and Reliability Of Turkish Version. International Journal of Medical Science and Dental Research, 4(4), 6-21.

Çocuklar ve Gençler için Ağız Değerlendirme Rehberi

Çiftcioğlu, Ş., ve Efe, E. (2017). Validity and reliability of the Oral Assessment Guide for Children and Young People receiving chemotherapy. Turkish Journal Of Oncology, 32(4), 133-140.

Dental Anksiyete Skalası

Uğur, Z. A. (2000). Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuran hastaların dental anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Dental Estetiğin Psikososyal Etkileri Anketi

Aglarcı, C., Baysal, A., Demirci, K., Dikmen, F., & Aglarcı, A. V. (2016). Translation and validation of the Turkish version of the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire. The Korean Journal of Orthodontics, 46(4), 220-227.

Dental Estetiğin Psikososyal Etkisi Anketi

Poyraz, C. (2017). Dental Estetiğin Psikososyal Etkisi Anketinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Diş Hekimliği Uygulamalarına İlişkin Bilişler Ölçeği (DBÖ)

Alçalar, N., Köseoğlu, B.G. ve Bahadır, G. (2013). Diş Hekimliği Uygulamalarına Yönelik Bilişler Ölçeği- DBÖ: Üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21(3), 293-298.

Erken Çocukluk Ağız Sağlığı Etki Ölçeği

Peker, K., Uysal, Ö., & Bermek, G. (2011). Cross-cultural adaptation and preliminary validation of the Turkish version of the Early Childhood Oral Health Impact Scale among 5-6-year-old children. Health and Quality of Life Outcomes, 9(1), 118. doi: 10.1186/1477-7525-9-118

Erken Çocukluk Ağız Sağlığı Etki Ölçeği

Peker, K., Uysal, Ö.,& Bermek, G. (2011). Cross - cultural adaptation and preliminary validation of the Turkish version of the Early Childhood Oral Health Impact Scale among 5-6-year-old children. Health and Quality of Life Outcomes, 9: 118-129.

Frankl Davranış Değerlendirme Ölçeği (FS)

Yıldırım, C., Akgün, Ö. M., Polat, G. G., Ok, M. A., Altun, C., & Başak, F. (2016). Assessment of dental fear in turkish children with the Frankl Behavior Rating Scale (FS) and the Sound-Eye-Motor (SEM) scale. Gulhane Medical Journal, 58(3), 272-276. doi: 10.5455/Gülhane. 180391

Modified Dental Anxiety Scale (MDAS)

Ilgüy, D., Ilgüy, M., Dinçer, S., & Bayirli, G. (2005). Reliability and validity of the Modified Dental Anxiety Scale in Turkish patients. Journal of International Medical Research, 33(2), 252-259. DOİ: 10.1177/147323000503300214

Modifiye Edilmiş Diş Anksiyetesi Ölçeği

Tunç-Pak E., Fırat, D., Onur, O. D., & Sar, V. (2005). Reliability and validity of the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) in a Turkish population. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 33(5), 357-362.

Öğürme Problemi Değerlendirme Ölçeği

Akarslan-Zafersoy, Z., & Erten, H. (2010). Reliability and validity of the Turkish version of the shorter form of The Gagging Problem Assessment Questionnaire. Journal of Oral Rehabilitation, 37(1), 21-25. doi: 10.1111/j.1365-2842.2009.02029.x

Sağlık Çalışanları Kültürel Yeterlilik Ölçeği

Korkmaz, M., Yıldırım, Ö. Ö., Eren, D. Ç., & Avci, İ. A. (2022). Turkish validity and reliability study of the healthcare professionals Cultural Competence Scale. Journal of Nursology, 25(4), 217-223. Doi: 10.5152/JANHS.2022.999534.

Ses-Göz-Motor (SEM)

Yıldırım, C., Akgün, Ö. M., Polat, G. G., Ok, M. A., Altun, C., & Başak, F. (2016). Assessment of dental fear in turkish children with the Frankl Behavior Rating Scale (FS) and the Sound-Eye-Motor (SEM) scale. Gulhane Medical Journal, 58(3), 272-276. doi: 10.5455/Gülhane. 180391

Veli-Bakıcı Algı Ölçeği

Mergen Gültekin, İ. Özşin Özler, C., Serdar Eymirli, P., Ünal, F. ve Aytaç, A. S. (2021). Cross-cultural adaptation of Turkish version of ParentalCaregiver Perceptions Questionnaire (P-CPQ). Int J Dent Hygiene, 1-8.

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği

Çetin, M. B., Sezgin, Y., Akıncı, S. & Alptekin, N. Ö. (2021). Evaluating well-being among dental students using the warwick-edinburgh mental well-being scale and the relationship between mental wellbeing and socio-demographic findings. Meandros Medical And Dental Journal, 22(2), 125-133. doi:10.4274/meandros.galenos.2021.69783

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi