Dini Yükleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Şahin, A., Tatlılıoğlu, K. ve Küçükköse, İ. (2012). Dini Yükleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 131-157.

Sorumlu Yazar: 
Adem Şahin
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

27 madde ve 6 alt boyut
Karakter Zaafiyetiyle İlgili Dini Yüklemeler(9)
Sosyal Sorumluluklarla İlgili Dini Yüklemeler(6)
İbadetsizlik ve Allahın Muamelesi ile İlgili Dini Yüklemeler(5)
Kader ve İmtihan ile İlgili Dini Yüklemeler(3)
Ahlaki Çöküntü ile İlgili Dini Yüklemeler(2)
Allah’a Muhalefet ve Allah’ı İnkâr ile İlgili Dini Yüklemeler(2)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Derecelendirme (0= Hiç ilişkim yok)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 108 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin bulgular, toplam puan ile alt ölçekler ve alt ölçekler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran Pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı; kapsam, yapı, halihazır ve ayırtedicilik geçerlikleri ile sağlanmıştır. Ölçeğin 6 temel faktör çerçevesinde yapılandığı ve geçerli olduğu ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgular, Cronbach alfa, test-tekrar test güvenirliği, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu teknikleri ile sağlanmıştır. Bulgular ölçeğin güvenirlik katsayılarının yeterli olduğunu ortaya koymuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi