Dini Yükleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Şahin, A., Tatlılıoğlu, K. ve Küçükköse, İ. (2012). Dini Yükleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 131-157.

Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-