TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Değişim Eğilimleri Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://kalemacademy.vveya.com/Cms_Data/Sites/KalemAcademy/Files/KalemAcademyRepository/sayilar/Sayi1_03DegisimEgilimleriOlcegininGelistirilmesi.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 310 Eğitim Yönetimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Akbaba Altun, S. ve Büyüköztürk, Ş. (2011). Değişim Eğilimleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 73-90.


Geliştiren/Uyarlayan: Sadegül Akbaba Altun, Şener Büyüköztürk


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Değişim Eğilimleri Ölçeğinin Geliştirilmesi


Dergi: Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi


Cilt: 1


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 73-90


Sorumlu Yazar: Şener Büyüköztürk


İletişim: senerbuyukozturk@gmail.com


Ölçülen Özellikler: İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürlerinin Değişime İlişkin Eğilimlerini Belirlemek


Alt Boyutlar: Değişimde Girişimcilik, Değişime Direnç, Değişimin Yararına İnanma, Statükoyu Koruma


Kimlere Uygulanabilir: İlköğretim ve Ortaöğretim Yöneticileri


Ölçek Puanlaması:

En düşük 4 en yüksek 70 puan alınmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Veri yapısının faktör analizi için uygunluğu için hesaplanan KMO
değeri .88’dir. DEÖ’nün faktör yapısını belirlemek amacıyla açımlayıcı
faktör analizi uygulandı. Ölçeğin faktörlerin birbirinden bağımsız olmayacağına,
aralarında ilişki olabileceğine yönelik öngörü nedeniyle
analizde eğik döndürme (oblimin) yöntemi kullanılmıştır. AFA’nın ilk
sonuçlarına göre faktör yük değerleri .30’dan düşük olan yedi madde
ölçekten çıkartılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Yapılan faktör analizi
sonuçları ölçeğin dört faktörden oluştuğunu göstermiştir.


Geçerlik:

AFA ile belirlenen dört faktörü adlandırmak amacıyla madde içerikleri
incelenmiş ve uzman görüşü alınmıştır. Sonuçta, birinci faktör
değişimde girişimcilik, ikinci faktör değişime direnç, üçüncü faktördeğişimin yararına inanma ve dördüncü faktör statükoyu koruma (değişimden
kaçınma) olarak adlandırılmıştır. Dört faktör birlikte toplam
varyansın % 44.63’nü açıklamaktadır.
DEÖ’nün AFA ile belirlenen dört faktörlü yapısının geçerliğine
ilişkin ek kanıt elde etmek amacıyla aynı veriler üzerinde DFA yapılmıştır.
Yapılan ilk DFA modifikasyon değerlerine bakıldığında “M02 ve M03”
ile “M09 ve M11” madde çiftlerinin hataları arasında ilişki olduğu görülmüştür.


Güvenirlik:

DEÖ puanları için hesaplanan alfa güvenirlik katsayısı değişimin
yararına inanma faktörü için .91, değişimde girişimcilik faktörü
.86, değişime direnç faktörü için .82 ve statükoyu koruma faktörü için
.67’dir. Ölçek maddelerinin yöneticileri değişim eğilimleri davranışları
bakımından ne derece ayırt ettiğine ilişkin her bir faktör için hesaplanan
düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .34 ile .79 arasında değişmektedir
(


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi