Çocuk Duygu İfade Etme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Ersan, C. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık düzeylerinin duygu ifade etme ve duygu düzenleme açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

PDF: 
-
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ceyhun ERSAN
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1 = asla - 2 = çok az - 3 = bazen - 4 = sık sık - 5 = her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ters çevrilen bir madde yoktur.
Mutlu alt boyutu, olumlu duygu ifade etme düzeyini ortaya koymaktadır. (En az 3; en çok 15 puan alınabilir). Yüksek puan yüksek düzey olumlu duygu ifade etmeyi belirtir.
Üzgün, Öfkeli ve Korkmuş alt boyutları toplam olumsuz duygu ifade etme düzeyini ortaya koymaktadır. (En az 12 puan; en çok 60 puan alınabilir). Yüksek puan yüksek düzey olumsuz duygu ifade etmeyi belirtir.
Ayrıca eğer istenirse Üzgün, Öfkeli ve Korkmuş alt boyutları (her biri en az 4; en çok 20 puan şeklinde) tek tek olarak da kullanılabilir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçme aracının uyarlama sürecinde, dil geçerliği, kapsam geçerliği, görünüş geçerliği ve yapı geçeriği (DFA) sağlanmıştır. Link olarak verilen tezin 69. ile 79. sayfaları arasında uyarlama sürecinin tüm aşamaları vurgulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları ve test tekrar-test korelasyonları yoluyla sağlanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Child Emotion Expressiveness Questionnaire
Orijinal Kaynak Türü: 
Tez
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi