Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kaba, İ. & Doğan, T. (2021). Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Education, 16(3), 1547-1572. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.50008

DOI: 
https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.50008
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İlker Kaba
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

50

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert
Ölçeğin Puanlaması: 

BTKÖ, 1=kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum,
5=kesinlikle katılıyorum şeklinde beşli derecelendirmeli olup katılımcılar maddelerin karşısındaki
kendilerine uygun derecenin altındaki rakamı işaretleyerek tepkide bulunmaktadır. Düz maddeler
oldukları gibi, tersine çevrilmiş maddeler ise tersinden puanlanmaktadır. BTKÖ’nün birinci
faktöründen alınabilecek puan 18 ile 90 arasında; ikinci faktöründen alınabilecek puan 22 ile 110
arasında; üçüncü faktöründen alınabilecek puan 10 ile 50 arasında değişmektedir. BTKÖ’nün
toplam puanı da hesaplanabilmektedir. BTKÖ’den toplam olarak alınabilecek puan 50 ile 250 puan
arasında değişmektedir.
Birinci faktörde 18, ikinci faktörde 22, üçüncü faktörde ise 10 olmak
üzere toplam 50 madde bulunmaktadır. BTKÖ’de 9 tanesi tersine çevrilmiş (olumsuz) madde
vardır. Tersine çevrilmiş maddeler; Dijital Oyun Oynama faktöründeki 1., 2., ve 15. maddeler;
Teknolojik Aygıtların ve Uygulamalarının Kullanımı faktöründeki 8. ve 16. maddeler; Sanal
Yaşam Tercihi faktöründeki 2., 6., 7. ve 8. maddelerdir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Genel olarak ölçekten alınan yüksek puan, bireyin bilişim teknolojileri
kullanım seviyesinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
“Dijital Oyun Oynama” olarak adlandırılan birinci faktörden alınan yüksek puan, ergenin
dijital oyun oynama düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. “Teknolojik Aygıtların ve
Uygulamalarının Kullanımı” olarak adlandırılan ikinci faktörden alınan yüksek puan, ergenin
teknolojik aygıtları, interneti ve sosyal ağları kullanma seviyesinin yüksek olduğu anlamına
gelmektedir. “Sanal Yaşam Tercihi” olarak adlandırılan üçüncü faktörden alınan yüksek puan ise,
ergenin gerçek ilişki ve iletişimden ziyade sanal yaşantıları ve ilişkileri tercih etme düzeyinin
yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi