Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dilsiz, H., ve Dağ, İ. (2018). Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ): geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 1,9.

DOI: 
10.12956/tjpd.2018.380
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Habibe Dilsiz
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

ÖRNEK MADDELER:
Öğün sırasında veya sonunda kendimi yorgun hissederim.
Öğün sırasında çocuğuma karşı tahammülüm düşer.
Çocuğum yeterince yemediğinde kendimi kötü hissederim.
Çocuğumun yemek seçmesi beni üzer.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Hiçbir zaman 1 ,Her zaman 5
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Bartlett Küresellik Testi sonuçlarına göre elde edilen ki-kare değerinin manidar olduğu görülmüştür ( |2 (2346) = 37057.981; p< 0.01 ).

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait Cronbach Alpha değeri 0.91’dir, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.94’tür. Alt-üst %27’lik grup ortalamaları arasındaki fark p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. Ölçeğin faktör yapısı Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre doğrulanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi