BeMaS-T Haset ve Gıpta Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çırpan, Y. ve Özdoğru, A. A. (2017). BeMaS Haset ve Gıpta Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Dilsel eşdeğerlik, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(6), 577-585. doi: 10.5455/apd.256664.

DOI: 
http://dx.doi.org/ doi: 10.5455/apd.256664.
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Asil Ali ÖZDOĞRU
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

10 Madde 2 Alt Boyut
Haset(5 Madde): 10. Başkalarının başarılarını gördüğümde onlara içerler ve öfkelenirim.
Gıpta(5 Madde): 7. Başkalarının üstün başarılarına ulaşmak için çabalarım

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
6’lı Likert(1, Kesinlikle katılıyorum; 6 ise “Kesinlikle katılmıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Beşer maddelik iki alt ölçeğin puanı madde ortalamaları alınarak hesaplanır .

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin değerlendirmesi alt boyutlara göre olup ilgili alt boyuttan alınan yüksek puan kişinin o alt boyuta işaret eden kişilik özelliğini taşıdığını gösterir

Çeviri Süreci: 

Ölçek geliştiricileri ve ilgili etik kuruldan izinler alındıktan sonra sosyal bilimler alanından dört öğretim görevlisi ölçeği birbirlerinden bağımsız olarak çevirmiştir. Çeviriler karşılaştırılarak ortak bir metin oluşturulmuş ve Türk dili alanından öğretim elemanlarının geribildirimleri doğrultusunda yeniden düzeltilmiştir. Geliştiricilerin geri çevirisi yapılan metinle ilgili geribildirimleri doğrultusunda ölçeğin son biçimi oluşturulmuştur. Dilsel eşdeğerlik çalışmasına iki üniversitenin İngilizce hazırlık bölümlerinden 44 okutman katılmıştır. Türkçe ve İngilizce formlar üç haftalık ara ile uygulanmıştır. Çalışmada t testi ve korelasyon testi yapılmıştır. Korelasyonu düşük bulunan bir madde iki dili de bilen ve kültüre aşina öğretim görevlilerine danışılmış ve anlaşılması ile ilgili bir sorun olmadığı geribildirimi alındıktan sonra ölçeğin son hali oluşturulmuştur

Geçerlik: 

Geçerlilik analizleri için uygulanan açımlayıcı ve çoklu özellik çoklu yöntem bulguları ölçeğin iki faktörlü bir yapıda ve kabul edilebilir düzeyde uyum indekslerini sağladığını göstermektedir. Ölçeğin yakınsama geçerliliği için haset ve gıpta ile sosyal karşılaştırma yönelimi arasındaki korelasyon incelenmiş ve anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Ölçeğin ayırt edici geçerliliği için yapılan analizlerde haset boyutunun nevrotizm ve benlik saygısı ile pozitif yönlü, şükür ile negatif yönlü anlamlı ilişkileri olduğu görülmüştür

Güvenirlik: 

Kullanılan test-tekrar test, Cronbach alfa iç tutarlılık ve madde analizleri de ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir

Orijinal Form

Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Lange J. Crusius J, Dispositional envy revisited: unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Pers Soc Psychol Bull 2014; 55:1-11.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1177/0146167214563673
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi