Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Sarı, S. ve İhsan, D. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert Tipi
Ölçeğin Puanlaması: 

27 maddelik ölçeğin iç tutarlılığı 0.91, test-tekrar test güvenilirliği 0.78 olarak
bulunmuştur.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

BTÖ, EOİÖ ve ESÖ’nin Türk kültüründe normallerden oluşan örneklemlerde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir ölçekler olduğu, ancak elde edilen bulguların klinik örneklemleri de kapsayan yeni çalışmalarla desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Geçerlik: 

BTÖ, EÖİÖ ve ESÖ’nin faktör yapısını incelemek amacıyla her üç ölçek ile sağlanan verilere Temel Bileşenler Analizi ve Varimax dönüştürmesi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeklerin güvenilirliği iki teknikle test edilmiştir. Bunlar iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliğidir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi