Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Karakılıç, M. (2009). Beden eğitimi dersi için hazırlanan tutum ölçeğinin psikometrik kuramlar açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Karakılıç
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

30 madde ve 3 alt boyut vardır.
Bilişsel (11 madde)
Duyuşsal (9 madde)
Devimsel (10 madde)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 30 ile 150 arasında değişmektedir. Maddelerin 15’i olumlu,15'i ise olumsuz tutum ifadelerinden oluşmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Elde edilen otuz maddelik tutum ölçeğinin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi uygulanmıştır. Bu aşamanın ilk adımı olarak ölçme aracının uygulanması sonucu elde edilen verilerin faktörleşmeye uygunluğu incelenmiş ve 0.01 manidarlık düzeyinde KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.960, Bartlett testi değeri 7043.994 olarak bulunmuştur. Yapılan Temel Bileşenler Analizi sonucunda elde edilen üç faktörün açıkladığı toplam varyans %53.99 olarak bulunmuştur. Analiz sonucunda birinci faktörün toplam varyansın %18.86’sını, ikinci faktörün %17.57’sini ve üçüncü faktörün de %17.55’ini açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach α katsayı .937 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi