Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aslan, S., Türkçapar, H., Güney, E., Eren, N., Akkoca, Y., Uğurlu, M., Karakaş, G. (2005). Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Türkçe Formunun Şizofrenik Hastalar İçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Klinik Psikiyatri, 8,186-196.

Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğin benzer ölçek geçerlilik ölçümleri için kendinden eminlik ile YÜBDO arasında negatif, (r=-0.29,
p=0.025), bileşik indeks ile pozitif bir korelasyon (r=0.29, p=0.023) bulunmuştur. Ölçeğin geçerliliğinde
benzer ölçek YÜBDÖ ile BBYÖ arasında anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r=0.29, p=0.023).

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık ölçümlerinde iki alt boyut kendini ifade etme ve kendinden eminlik boyutları için Cronbach alfa (0.56) ve (0.50) düzeyinde bulundu.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi