TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 1994

48 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Yapısı Anketi

İçli, G. (1994). Sosyal sorunlar çerçevesinde kentsel ailede aile içi ilişkiler -Sivas ili örneği (Doktora tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Almancaya Yönelik Tutum Ölçeği

Koydemir, F. (1994). Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerinin kendi anabilim dallarına ve Almancaya yönelik tutumları konusunda karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Akman, Y. (1994). Anaokulu Öğrencileri Ayrılık Kaygısı Ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(1), 13-18.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Savaşır, I., Sezgin, N., ve Erol, N. (1994). Ankara gelişim tarama envanteri el kitabı. Ankara, Türk Psikologlar Birliği.

Anne -Baba -Genç İlişkileri Formu (ABGİF)

Vardar, B. (1994). The Validity and reliability of the perception of psychological maltreatment inventory for adolescents (Master thesis). Boğaziçi University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Durak, A. & Palabıyıkoğlu, R. (1994). Beck umutsuzluk ölçeği geçerlilik çalışması. Kriz Dergisi , 2 (2) , 311-319. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000071

Benlik Saygısı Ölçeği

Kuzgun, Y. ve Bogenç, A. (1994, Nisan). Benlik Saygısı Ölçeği. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Bilgisayar Destekli İngilizce Yazma Becerisine Yönelik Gözlem Ölçeği

Eney, M. M. (1994). Attitudes of students toward computer (CALL) and writing with a word processor (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)

Deniz, L. (1994). Bilgisayar tutum ölçeği (BTÖ-M)`nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve örnek bir uygulama (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalışma Sorunları Anketi

Küçükaslan, A. (1994). İstanbul Telefon Başmüdürlüğü'nde çalışan telefon operatörlerinin stres-iş doyumu ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Cinsiyet Rol Standartları Ölçeği

Eker, F. (1994). Babaların çocuk bakımı ve ev işlerine katılım düzeyleri ve belirleyicileri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Cinsiyet Rol Tutumları Ölçeği

Eker, F. (1994). Babaların çocuk bakımı ve ev işlerine katılım düzeyleri ve belirleyicileri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Çocuk Bakımının Paylaşımı Ölçeği

Eker, F. (1994). Babaların çocuk bakımı ve ev işlerine katılım düzeyleri ve belirleyicileri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Demokrasiye Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği

Yıldırım, L. (1994). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğrencilerin demokratik davranışları arasındaki ilişkilerin saptanması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Duygusal Olarak Kendini Açma Ölçeği (Emotional Self-Disclosure Scale)

Oral, E. A. (1994). İntihar girişimi olan kadınların duygularını açma davranışı ile kaygı durumları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ev İşlerinin Paylaşımı Ölçeği

Eker, F. (1994). Babaların çocuk bakımı ve ev işlerine katılım düzeyleri ve belirleyicileri (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geleneksellik Ölçeği

İvaz, N. (1994). Reklamlarda kadın tanımlamaları ve etkinliği: Kadınların tercihleri (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Technical University Institute of Social Science, Ankara.

Gelişim Tarama Envanteri

Erol, N., Sezgin, N. ve Savaşır, I. (1994). Gelişim Tarama Envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Turk Psikoloji Dergisi, 8 (29), 16-22.

Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği

Tuğrul, C. (1994). Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(36), 25-43.

Hastanelerde Kadın Doğum Bölümünün Organizasyonuna İlişkin Anket

Vaşmenji, M. F. (1994). Hastanelerde kadın doğum bölümünün organizasyonu ve İstanbul kamu ve özel hastanelerinin doğum bölümünde eğitim ve organizasyon sorunlarına ilişkin anket çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İdeal Öğretim Elemanı Anketi

Akgöl, H. (1994). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanları ve öğrencilerin ideal bir öğretim elemanının nitelikleri hakkındaki görüşleri ile kendi kurumlarındaki öğretim elemanlarının bu niteliklere uygunluklarının karşılaştırılması (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu

Avcıoğlu, H. (1994). Iowa Sessiz Okuma Testi Düzey 1 Formu`nun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İşgören Stresinin Kaynakları Anketi

Kachef, N. (1994). İşletmelerde işgören stresinin kaynakları ve bir araştırma (Türk bankacılık sektöründe bir anket çalışması) (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İstatistik Tutum Ölçeği

Köklü, N. (1994). Bir İstatistik Tutum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. Eğitim ve Bilim, 18(93), 42-47.

Karara Katılma Anketi

Köklü, M. (1994). Ortaöğretim okullarında öğretmenlerin kararlara katılımı (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi