Akademik Hedef Yönelimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Findikoglu, F., & Gurol, M. (2021). Academic goal orientation: New insights and cultural adaptation of academic goal orientation questionnaire into the Turkish language. Georgia Educational Researcher, 18(1), 72-102. doi:10.20429/ger.2021.180104.

DOI: 
10.20429/ger.2021.180104
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Fuat Fındıkoğlu
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
7'li Likert (7= Kesinlike Katılıyorum, 6= Katılıyorum, 5= Biraz Katılıyorum, 4= Kararsızım, 3= Biraz Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 1= Kesinlikle Katılmıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Puanlama SPSS programı kullanılarak alt boyutların ayrı ayrı ortalaması alınarak puanlanabilir. Kaçınma alt boyutunda yer alan 9, 10, 11, 12, ve 13. maddeler (ters maddeler) için Recode into same variables işlemi yapılmalıdır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçme aracı alt boyutları çalışmanın türüne göre farklı değişkenlerle değerlendirilebilmektedir. Ölçme aracınının mean ve frekans değerlendirmelerinde toplam puan öğrencilerin akademik hedef yönelimi düzeylerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, öz-düzenleme, öz-yeterlik, vb. ve iş alanında, spor alanında hedef yönelimi gibi diğer değişkenlerle birlikte ilişkisi incelenebilir.

Çeviri Süreci: 

First things first, corresponding author, Don VandeWalle, of the article “The role of goal orientation following performance feedback” (VandeWalle et al., 2001) was contacted through e-mail in order to seek permission for the adaptation of the academic goal orientation instrument which was originally developed, validated and presented by VandeWalle (1996).

The original instrument in the English language was e-mailed to five lecturers of English as a second language, who have extensive and sophisticated knowledge and command in both source (English) and target (Turkish) languages. They translated the instrument into the Turkish language. Then, at a meeting attended by the researchers of this study, a translation expert, and a linguist, who is an expert in the Turkish language, the translated versions were cross-examined and evaluated, and the final form of the translated version was produced. After that, another translation expert translated the final form of the scale back into the English language.

Finally, the back translation of the translated version and the original instrument was cross-examined and evaluated by two TESOL experts, who are native speakers of the English language. Both experts reported that the original and back translation versions were identical. As a result, the agreed final form of the Turkish version of the academic goal orientation instrument became ready for application to the participants of this study with the title of “Akademik Hedef Yönelimi Ölçeği”, which is the exact equivalent of the title of the original instrument.

Geçerlik: 

The feasibility of the translated instrument was tested through psychometric features such as construct validity (exploratory and factor analyses) and internal consistency (Cronbach’s alpha). Initially, the Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normality of the distribution of the data. EFA was carried out to examine the factor structure of the instrument. Before EFA could be carried out, KMO and BTS were implemented to determine the suitability of the data for factor analysis. EFA was conducted through Principal Components Analysis as the extraction method and Varimax with Kaiser Normalization as the rotation method. CFA was deployed for the confirmation of the factor structure of the translated instrument. SPSS 23.0 and AMOS 23.0 were used in the analyses of the data.

Güvenirlik: 

The feasibility of the translated instrument was tested through psychometric features such as construct validity (exploratory and factor analyses) and internal consistency (Cronbach’s alpha). Initially, the Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normality of the distribution of the data. EFA was carried out to examine the factor structure of the instrument. Before EFA could be carried out, KMO and BTS were implemented to determine the suitability of the data for factor analysis. EFA was conducted through Principal Components Analysis as the extraction method and Varimax with Kaiser Normalization as the rotation method. CFA was deployed for the confirmation of the factor structure of the translated instrument. SPSS 23.0 and AMOS 23.0 were used in the analyses of the data.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Academic Goal Orientation Instrument
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

VandeWalle, D., Cron, W. L., & Slocum Jr., J. W. (2001). The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology, 86(4), 629-640. doi:10.1037//0021-9010.86.4.629

içinde

VandeWalle, D. M. (1996, August). Are our students trying to prove or improve their ability? Development and validation of an instrument to measure academic goal orientation. Paper presented at the Academy of Management National Meeting, Cincinnati, OH.

DOI: 
10.1037/0021-9010.86.4.629
Orijinal Form Geçerlik: 

Bildiri metni yazar tarafından sağlanmamıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Bildiri metni yazar tarafından sağlanmamıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi