TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ağrı Yönetimi İle İlgili Hemşirelerin Bilgi Ve İnançlarının Değerlendirilmesi Formu

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Üstkan, H. (1999). Ağrı yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve inançlarının değerlendirilmesi (Doktora tezi).İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan
Hale Üstkan


Yıl
1999


Kaynak Adı
Ağrı yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve inançlarının değerlendirilmesi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
İstanbul Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KMB79M3N7zK1UR2WYeRgQu3ue32UdHAXsYXGT_2WKx4UvNbLDtHsRhyvTrCOJ0_8


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Hale Üstkan


Kimlere Uygulanabilir
Hemşireler


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

İngilizce ifadeleri, Türkçeleştirilmiş ifadelerle ve tekrar İngilizceye çevrilmiş ifadelerle aynı anlamı verip vermedikleri konusunda İngilizceyi ileri düzeyde bilen kişilerin görüşü alınmıştır.


Geçerlik

İçerik geçerliliğinde, ölçme aracında bulunan maddelerin ölçme aracına uygun ifadeler olup olmadığı uzman görüşüne göre saptanmıştır. Türkçeleştirilen ifadelerin içerik geçerliliği uzmanların görüşüne başvurulmuş, öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliği, 17 hemşire üzerinde, test-retest korelasyon ve Kuder Richardson 20 güvenirliği ile test edilmiştir. Değerlendirme formundaki 52 soruya uygulanan test-retest korelasyonunda 28 soruda p<0.05 ve anlamlıdır. 24 soruda ise p<0.05 değerine yakın bulunmuştur. Analiz sonucunda, p değeri 0,05'den büyük bulunan ifadelerde değişiklik yapılmıştır. Formun Kuder Richardson 20 testinde alpha değeri 0.65 bulunmuştur. Bu sonuç istatistiki açıdan anlamlıdır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Pain Management Nurses' Knowledge and Atıtude Survey


Orijinal Ölçek Yazarlar
Betty R. Ferrell, Connie Leek


Orijinal Ölçek Yıl
1990


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi