Adalet Eğilim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Duygu Sarmusak
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçekte toplam 9 madde bulunmaktadır. Bazıları şunlardır:
-Bir yiyeceği paylaşmam gerektiğinde büyük olan
payı ben alırım.
-Sevmediğim bir kişi başarılı olduğunda onu takdir
ederim

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert (1=hiçbir zaman - 4=çoğu zaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Puanları toplarken 1., 2., 3., 6., 7. ve 8. sorular tersinden toplanmaktadır.
Ölçekten alınacak minimum puan 9, maksimum puan ise 36’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Araştırmada, adil olma eğilimini doğrudan yordayan bir başka değişken
de öğrencilerin empatik eğilimleridir. Öğrencilerin empatik eğilimleri ne kadar fazlaysa,
adil olma eğilimleri de o kadar artmaktadır.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

AFA’ya ek olarak, AEÖ’nden elde edilen puanların ne derece güvenilir
olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa
iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıĢtır. Adalet Eğilim Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi
,7327’dir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi