TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 430 Yönetim ve Organizasyon


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Özcan, M. (2020). Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direnci üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.


Geliştiren/Uyarlayan: Mahmut Özcan


Yıl: 2020


Kaynak Adı: Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci Üzerine Bir Araştırma


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Karaman


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Mahmut Özcan


İletişim: mahmutozcan571@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Yönetici Direnci


Alt Boyutlar: Alışkanlıklar ve Geçmiş Tecrübelerin Etkisi Boyutu, Bilgi Eksikliği Boyutu, Değişimi Yönetememe Endişesi Boyutu, Kurumsal Hazırbulunuşluk Algısı Boyutu, Olumsuz Önyargılar Boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Bu araştırmada, geliştirilecek ölçek için 24 Madde belirlenmiştir.


Kimlere Uygulanabilir: Yönetici Pozisyonunda Görev Yapan Kişilere Uygulanabilir


Derecelendirme: 5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 2=Katılmıyorum - 3=Kararsızım - 4=Katılıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte ters maddeler de bulunmaktadır. Ölçekte istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekler normallik testine tabi tutulmuştur. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wik testlerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde hiçbir önermenin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, SmarPLS 3.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.


Geçerlik:

Araştırmada yakınsaklık geçerliliği (convergent validity) SmartPLS 3.0 programı aracılığıyla bütün anket sorularının ayrı ayrı faktör yüklemeleri test edilmiştir. Genel olarak kabul edilen kurala göre yakınsaklık geçerliliğini belirlemek amacıyla kendi yapısı içerisinde her bir soru 0,70 değerinden büyük olmalıdır. Ayrıca satırdaki değerler bu değerden en az 0,10 daha düşük olmalıdır. Faktör yüklemelerinin 0,60’tan büyük ise yeterli düzeyde yüklendiğini, 0,40’tan küçük ise yeterli düzeyde yüklenmediğini belirtilmektedir Bu çalışmadaki 24 ifadenin 8 tanesi 0,70’in altında yüklenmekle birlikte tavsiye edildiği değer olan 0,60’ın üzerinde yüklenmiştir. İlgili ifadelerin 0,70’in altında yüklenmesi çalışmanın keşifsel bir niteliğe sahip olmasından ve ölçeklerin bu çalışma için ilk defa oluşturulmasından dolayı, kabul edilebilir bir durumdur. Araştırmada kullanılan ölçeklerin yakınsaklık değerleri bu sınırlar içerisindedir ve geçerliliği onaylanmıştır.


Güvenirlik:

Araştırmada her bir değişken için tespit edilen güvenilirlik değerlerinin, 0,70 olan genel kabul görmüş değerlere eşit ya da bu değerin üzerinde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda, ölçeklerin ayırt edicilik (discriminant validity) ve yakınsaklık
geçerliliği (convergent validity), SmartPLS 3.0 programı ile yapılan analizlerle onaylanmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan beş faktör, olumsuz önyargılar boyutu, kurumsal hazırbulunuşluk boyutu, bilgi eksikliği boyutu, alışkanlıklar ve geçmiş tecrübelerin etkisi boyutu, değişimi yönetememe endişesi boyutunu ölçmektedir. Her bir faktörün farklı bir kavramı ölçtüğünün tespiti amacıyla ayırt edicilik geçerliliği (discriminant validity) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar
bütün değişkenlerin ampirik olarak birbirlerinden farklı olduklarını göstermektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi