2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kılıç, Ç. ve Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6(1), 38-56.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Çınar Kılıç
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 2 alt boyuttan oluşmaktadır ve toplam madde sayısı 20'dir.
Koruma 11 madde ,Kullanma 9 madde.
Örnek maddeler:
Kırsal bölgelerin inşaat alanlarıyla kaplandığını görmek beni üzüyor.
Sessiz doğal dış mekanlar beni tedirgin eder.
Çevre için endişelenmek ülkenin kalkınma planlarını engellemez.
İnsanlar çevre kirliliği konusunda aşırı endişeleniyor.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert Tip. Hiç katılmıyorum = 1, Çok katılıyorum = 5
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan ise 20 olmaktadır.Ölçeğin “Koruma” faktöründen 4 madde (m3, m6, m8, m10) ve “Kullanma” faktöründen 5 madde (m11, m13, m15, m18, m20) olmak üzere toplam 9 maddesi olumsuz
olarak ifade edilmiştir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Orijinali İngilizce olan 2-ÇDM’nin dil eşdeğerliği için her bir maddesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Biyolojik Bilimler bölümlerinde görevli her iki dili de akıcı konuşan ve her iki kültürü de iyi tanıyan çevre bilimi alanında uzman üç öğretim üyesi tarafından çevrilmiştir.Ölçeğin Türkçe ve İngilizce çevirisinde katkı sağlayacak uzmanlar ile iletişime geçilmiş ve ölçek formları bireysel olarak teslim edilmiştir. Uzmanların görüşleri, ölçeği madde madde incelemeleri bitiminde birebir görüşmeler ve gerekli düzeltmeleri gösteren ölçek formlarının geri alınması ile elde edilmiştir. Düzeltmelerin belirtildiği ölçek formları incelenerek ortak görüş sonucunda ölçeğe son hâli verilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçekte belirtilen model uyum indeksleri kriterle uyum göstermektedir. Model uyumu için ölçüt olarak alınan χ2/df=3.14 (p=.000), RMSEA=.065, CFI=.95, RMR=.037, SRMR=.052, NNFI=.95 ve GFI=.90 değerleri, Hooper vd. (2008) tarafından önerilen değerleri sağlamaktadır. Bu durumda ölçeğin Türk kültüründe de orijinal yapısını koruduğu sonucuna varılmaktadır.

Güvenirlik: 

ÇDM güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α = .88, ölçeğin Koruma boyutu için α = .78 ve Kullanma boyutu için α = .79 bulunmuş ve Büyüköztürk’e (2014) göre α ≥ .70 değerinin üzerinde olduğundan ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi