10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Güner, O. (2013). 10-16 yaş çocuk ve ergenler için erken dönem uyumsuz ölçekler takımı (ÇEŞÖT)'nın geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Olcay Güner
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

97 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1: Benim için tamamıyla yanlış, 2: Benim için çoğunlukla yanlış, 3: Benim için ne doğru ne yanlış, 4: Benim için çoğunlukla doğru 5: Benim için tamamıyla doğru
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Global Önem Endeksi (GSI) ve Pozitif Belirtiler Toplamı (PST) puanlarının arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısı r= .86 olmuştur. Alt ölçeklerin birbirleri ile olan ilişkisini gösteren korelasyon katsayıları r= .37 ile .54 arasında bulunmuş ve testin yapı geçerliğini ortaya konmuştur

Güvenirlik: 

α= .92, testin iki eşit yarıya ayrılarak hesaplanmasıyla elde edilen Sperman-Brown iç tutarlılık katsayısı.88 ve Gutmann iç tutarlılık katsayısı.87 olarak bulunmuştur. Her biri p<.01 düzeyinde anlamlı olan bu katsayılar testin yüksek düzeyde iç tutarlılığı olduğunu göstermiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi