TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2015

691 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Temel Beceriler Ölçeği

Aydoğdu, B. ve Karakuş, F. (2015). İlkokul öğrencilerine yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 105-131.

Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği

Çapık, A., & Pasınlıoglu, T. (2015). Validity and reliability study of the Tilburg Pregnancy Distress Scale into Turkish.Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22, 260-269. doi:10.1111/jpm.12211

Toksik Liderlik Ölçeği

Çelebi, N., Güner, H. ve Yıldız, V. (2015). Toksik Liderlik Ölçeği' nin geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 249 - 268. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111056.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çetin-Gündüz, H., Tarhan, S. ve Kılıç, Z. (2015). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 21-33. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD. 2015111012

Triyaj Karar Verme Envanteri

Küçük- Alemdar, D., Kardaş- Özdemir, F., ve Güdücü- Tüfekci, F . (2015). Triyaj Karar Verme Envanterinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(4), 547-562.

Tüberküloz Damgalanma Ölçeği

Özpınar, S., vd. (2015). Tüberküloz Damgalanma Ölçeği: Geçerliliği ve güvenilirlik. Tüberküloz ve Toraks, 63(3), 192 – 198. DOI:10.5578/tt.6787

Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumları Ölçeği

Tekin, Ö. A., & Çidem, G. (2015). Turizm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları ölçeği: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of International Social Research, 8(39), 975-986.

Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Veyis, F. (2015). Türk edebiyatı dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (11),1609-1620. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8529

Türk Öğretmenler İçin Öğretmen Özerklik Ölçeği

Ulas, J., & Aksu, M. (2015). Development of Teacher Autonomy Scale for Turkish Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 344-349.

Türkçe Öğretmenliği Özyeterlik Algısı Ölçeği

Çocuk, H. E., Alıcı, D. ve Çakır, Ö. (2015). Türkçe Öğretmenliği Özyeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(2), 1-18.

Turkish Version of the Principals’ Sense of Efficacy Scale

Işık, A. & Derinbay, D. (2015). Turkish Version of the Principals’ Sense of Efficacy Scale: Validity and Reliability Study . Eurasian Journal of Educational Research , 15 (60) , 1-16.

Türkiye’deki Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Mollaoğlu, M., Durna, Z. ve Bolayır, E. (2015). Türkiye’deki epilepsili hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-31) geçerlik ve güvenirliği. Nöro Psikiyatri Arşivi, 52, 289-295.

Üç Boyutlu Duygusal Zeka Ölçeği

Arslan, S., İşeri, İ., Akcaalan, M., ve Yurdakul, C. (2015). The adaptation and validation of the Turkish version of The Three-Branch Emotional Intelligence Rating Scale. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue 1 for IETC 2015, 518-522.

Üç Faktörlü Beslenme Anketi

Kıraç, D., Kaspar, E. Ç., Avcılar, T., Çakır, Ö. K., Ulucan, K., Kurtel, H., vd. (2015). Obeziteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem “Üç Faktörlü Beslenme Anketi”. Clinical and Experimental Health Sciences, 5(3), 162-169.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Farkındalık Ölçeği

Yel, T. ve Erdem, M. S. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki farkındalık düzeylerinin tespiti: Bolu ili örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 217-231.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Müzik Performans Kaygısı

Palancı, M., Altun Dinç, Z.,& Doğan, U. (2015). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Müzik Performans Kaygısı Ölçeğinin uyarlama çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 155-166.

Üniversite öğrencilerine Yönelik okul iklimi ölçeği

Terzi, A. R. (2015).Üniversite öğrencilerine Yönelik okul iklimi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 111-117

Üniversite Öğrencilerinin Aile İletişimine Tutumu Ölçeği

Aslan, S., & Gelbal, S. (2015). Development of Attitude to University Students Family Communication Scale: Validity and Realibility Studies of Scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 320-324.

Üniversite Yaşamına Tutum Ölçeği

Aslan, S., & Gelbal, S. (2015). Development of Attitude to University Life Scale: Validity and Realibility Studies of Scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 315-319. ISO 690

Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği

Aslan, S. (2015). Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği’ nin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(04), 132-145.

Üniversitelerde Okutulan Ortak Zorunlu Türk Dili Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Akkaya, N. & Sevindi, Z. E. (2015).Üniversitelerde okutulan ortak zorunlu Türk dili derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirme . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (39) , 111-122

Üniversitelerin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Ölçeği

Demir, Ö., & Yurdugül., H. (2015). Investigation of effect of e-learning readiness levels of academic staff on those of universities (Paper id=258), 195-203. Proceedings of 2015 International Business & Education Conference (ISSN:2157-9660). New York City, NY, ABD.

Üst Ekstremite Fonksiyonel İndeks

Aytar, A., Yuruk, Z. O., Tuzun, E. H., Baltaci, G., Karatas, M., & Eker, L. (2015). The Upper Extremity Functional Index (UEFI): Cross-cultural adaptation, reliability, and validity of the Turkish version. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 28(3), 489-495.

Üst Kol Fonksiyon İndeksi

Tonga, E., Durutürk, N., Gabel, P. C., & Tekindal, A. (2015). Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the Upper Limb Functional Index (ULFI). Journal of Hand Therapy, 28(3), 279-285. http://dx.doi.org/10.1016/j.jht.2014.11.001

Üstün Yetenekli Lise Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği

Sarıkaya, İ. & Özgül, M. (2015). Üstün yetenekli lise öğrencileri için problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 2(2), 45-57 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38680/449361 adresinden alınmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi