TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Türleri: Öz Bildirim

365 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Resimli Hikâye Kitabı Seçme Kriteri Ölçeği

Uludağ, G., Alver, M., & Çevik, G. (2023). Selection and reading of picture storybook for young children: A scale development study. Bartın University Journal of Faculty of Education, 12(2), 233-251. https://doi.org/10.14686/buefad.1113030

Revised Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory

Börekci, R. & Börekci, C. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of revised metacognitive awareness of reading strategies inventory. International Journal of Assessment Tools in Education, 10 (2), 331-344. Doi: 10.21449/ijate.1238250

Revize Profesyonel Uygulama Ortamı Ölçeği

Cal, A., Acil, D., Bahar, Z., & Cengiz, B. (2021). Evaluation of the validity and reliability of the Revised Professional Practice Environment Scale for Turkish society. International Journal of Nursing Practice, 27(6), e13018. https://doi.org/10.1111/ijn.13018

Romantik Yakınlık Ölçeği

Akbay, S.E., & Gündoğdu, H.G. (2021). The relation between parental bonding with ıntimacy and authentic self ın mediated by attachment style. Kastamonu Education Journal, 29(1), 84-102. doi: 10.24106/kefdergi.727091

Ruls-6 Yalnızlık Ölçeği (6 Maddelik Kısa Formu)

Inanç, A., & Eksi, H. (2022). Adaptation of RULS-6 loneliness scale (6-item short form) into Turkish: A validity and reliability study. Contemporary Educational Researches Journal, 12(4), 197–203. https://doi.org/10.18844/cerj.v12i4.7466

Rushton Ahlaki Sağlamlık Ölçeği

Kovanci, M. S., & Atli-Özbaş, A. (2023). Examining the effect of moral resilience on moral distress. Nursing Ethics, 1-15. https://doi.org/10.1177/09697330231177420

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yas Ölçeği

Eryüksel, E., & Özbaş, A. A. (2023). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yas Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 4(1), 39-54.

Sağlık Hizmetleri Öğrencilerine Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği

Çelebi, İ., Şemeret, N., Alkaş, G.B., Keleş, A., & Şen, E. (2023). Validity and reliability study of the Occupational Anxiety Scale for Health Services Students. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences. Doi: 10.5336/healthsci.2022-92994

Sağlık Profesyonelleri İçin Duygusal İletişim Ölçeği

Bulut, A., İnce Kasap, R., & Sengul, H. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the emotional communication scale for healthcare professionals. Social Science Development Journal, 8(39), 98-113. http://dx.doi.org/10.31567/ssd.988

Salford-Scott Hemşirelik Değerleri Ölçeği

Ulusoy, H., Güler, G., Yıldırım, G., Demir, E. (2018). Reliability and validity of the Salford-Scott Nursing Values Questionnaire in Turkish. Nursing Ethics, 25(1), 80-91. Doi: 10.1177/0969733016642626

Salgın Hastalık Belirsizlik Ölçeği

Çal, A., Avci, İlknur, A. A., & Yıldız, M. K. (2022). The development of the Fear of COVID-19 Pandemic Scale and the Pandemic Uncertainty Scale. Journal of Nursology, 25(3), 138-146. https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.927898

Seçim Mülakatlarında Anksiyete Ölçeği (MASI)

Turgut, D., Vural Yüzbaşı, D., & Kümbül Güler, B. (2023). Seçim Mülakatlarında Ansiyete Ölçeği (MASI)’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Bildiri sunumu]. 2. International Congress on Social Sciences & Humanities, İzmir, Türkiye.

Siber Mobbing Ölçeği

Ekinci, O., Kayapalı Yıldırım, S. (2019). Siber Mobbing Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması . Mavi Atlas, 7(2), 294-320. https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.627092

Siber Stalklama Ölçeği

Koçak, L, Özgöl, M. ve Demir, M. (2023). Siber Stalklama Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(ÖS), 256-263. doi:10.33206/mjss.1344604

Siber Suç Farkındalığı Ölçeği (SSFÖ)

Arpaci, I., & Ates, E. (2022). Development of the cybercrime awareness scale (CAS): A validity and reliability study in a Turkish sample. Online Information Review. https://doi.org/10.1108/OIR-01-2022-0023.

Şizofreni Umut Ölçeği

Şahin-Altun, Ö., Özer, D., Okanlı, A., Karakaş, A.S., Öztürk, Z., & Kayaoğlu, K. (2022). Şizofreni Umut Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 14(Ek-1), 183-191. Doi: 10.18863/pgy.1168790

Sıcak Dalgaları Bilgi, Farkındalık, Uygulama ve Davranış Ölçeği

Sayili, U., Siddikoglu, E., Pirdal, B.Z., Uygur, A., Toplu, F.S., & Can. G. (2022) The Heat Wave Knowledge, Awareness, Practice And Behavior Scale: Scale development, validation and reliability. Plos One, 17(12), e0279259. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279259

Sıcak Dalgaları Bilgi, Farkındalık, Uygulama ve Davranış Ölçeği

Sayili, U., Siddikoglu, E., Pirdal, B.Z., Uygur, A., Toplu, F. S., Can, G. (2022). The Heat Wave Knowledge, Awareness, Practice and Behavior Scale: Scale development, validation and reliability. Plos One, 17 (12), e0279259. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279259

Sıkışmış Hissetme Ölçeği

Uysal, R. , Akın, A. ve Arslan, N. (2015). Sıkışmış Hissetme Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (12) , 1-10 .

Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Akbulut, H. İ. ve Tatlı, Z. H. (2013). Öğretmen adaylarının sınıf ortamında materyal kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi . İlköğretim Online , 12 (3) , 903-911

Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeği: Okul Öncesi Öğretmen Formu (Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form)

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Durmuşoğlu-Saltalı, N., Öztürk-Samur, A. (2022). Validity and reliability study of Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form. Theory and Practice in Child Development, 2(1), 76-100. Doi: 10.46303/tpicd.2022.11

Sınıflarda Video Kaydı Hazır Bulunuşluk Ölçeği

Arabacıoğlu, S. ,Ünver, A. , Şenler, B. , Okulu, H. ,Özdem Yılmaz, Y. ve  Muslu, N. (2022). Sınıflarda video kaydı hazırbulunuşluk ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(2), 328 – 350. http://doi.org/10.17943/etku.1013535

Sınır Kişilik Özellikleri Ölçeği

Coşğun, S. ve Çakıroğlu, S. (2020). Sınır Kişilik Özellikleri Ölçeği Çocuk ve Ergen Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.2), 45-53. https://alpha-psychiatry.com/Content/files/sayilar/119/45-53.pdf

Sıra Dışı Liderlik Tarzları Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yılan, Y., Özkara, B.(2021). Sıra Dışı Liderlik Tarzları Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1106 – 1122. https://doi.org/10.30798/makuiibf.910068

Somut Olmayan Kültürel Miras Sözlü Gelenek ve Anlatımlar Tutum Ölçeği

Er, Z., Karakuş, N. (2023). Somut Olmayan Kültürel Miras Sözlü Gelenek ve Anlatımlar Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 16 (41), 52-68. https://doi.org/10.12981/mahder.1235493

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi