TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çömlekçi, M. F., & Bozkanat, E. (2021). İnfodemide dijital ortamda sağlık bilgisi edinme ve teyit davranışları. İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 41,
103–125. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0024


Geliştiren/Uyarlayan
Esra Bozkanat, Mehmet Fatih Çömlekçi


Yıl
2021


Kaynak Adı
İnfodemide Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Davranışları


Dergi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi


Cilt
41


Sayı
1


Sayfa Aralığı
103-125


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1902103


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0024


Sorumlu Yazar
Mehmet Fatih Çömlekçi


İletişim
fatihcomlekci@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Dijital Ortamda Elde Edilen Sağlık Bilgisini Teyit Etme, Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme


Alt Boyutlar
Dijital Teyit, Web 1.0 ve Sağlık Bilgisi Edinme, Web 2.0 ve Dijital Sağlık Bilgisi Edinme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, gazetelerin web siteleri aracılığıyla edinirim.
2. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, sağlıkla ilgi web siteleri aracılığıyla edinirim.
3. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, sağlıkla ilgili kişisel bloglar aracılığıyla edinirim.
4. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, Instagram aracılığıyla edinirim.
5. Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, Twitter aracılığıyla edinirim.
6 Dijital ortamda sağlıkla ilgili bilgileri, YouTube aracılığıyla edinirim.
7. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, Sağlık Bakanlığı’nın dijital platformları üzerinden teyit ederim.
8. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, sağlık kuruluşlarının (hastane, poliklinik vb.) dijital platformları üzerinden teyit ederim.
9. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, sağlık profesyonellerinin (doktor, bilim insanı) dijital platformlardaki paylaşımları üzerinden teyit ederim.
10. Sağlık konusunda edindiğim bilgileri, dijital ortamdaki bilimsel yayınlar üzerinden teyit ederim.


Kimlere Uygulanabilir
Dijital ve Sosyal Medya Kullanıcıları


Derecelendirme
1= hiçbir zaman – 5= her zaman


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 1 ile 5 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

F1- Web 1.0 ve Sağlık Bilgisi Edinme faktörü; Bu faktör
kullanıcıların web ortamlarında sağlık bilgisi ararken sosyal medya ortamları yerine
etkileşimsiz ortamları tercih ettiği durumları açıklamaktadır. Bu faktör 5’li likert tipi
değerlendirme ile ölçülmüştür ve ölçeğin hesaplanması için ilgili maddelerin
ortalamalarının alınması gerekmektedir. Ölçekten alınan puan 1 ile 5 arasında
değişmekte olup; ölçekten alınan puanın düşmesi, katılımcının web 1.0 ile dijital
ortamlardan sağlık bilgisi edinme tercihinin azaldığını; alınan puanın artması ise
katılımcının web 1.0 ile dijital ortamlardan sağlık bilgisi edinme tercihinin arttığını
göstermektedir.

F2- Web 2.0 ve Dijital Sağlık Bilgisi Edinme faktörü; Bu faktör,
bir kullanıcının Instagram, YouTube ya da Twitter gibi sosyal medya platformları
üzerinden sağlık bilgisine ulaşması durumunu anlatmaktadır. Bu faktör 5’li likert tipi
değerlendirme ile ölçülmüştür ve ölçeğin hesaplanması için ilgili maddelerin
ortalamalarının alınması gerekmektedir. Ölçekten alınan puan 1 ile 5 arasında değişmekte
olup; ölçekten alınan puanın düşmesi, katılımcının web 2.0 ile dijital ortamlardan sağlık
bilgisi edinme tercihinin azaldığını; alınan puanın artması ise katılımcının web 2.0 ile
dijital ortamlardan sağlık bilgisi edinme tercihinin arttığını göstermektedir.

F3- Dijital Teyit faktörü; Bu faktör 5’li likert tipi değerlendirme ile
ölçülmüştür ve ölçeğin hesaplanması için ilgili maddelerin ortalamalarının alınması
gerekmektedir. Ölçekten alınan puan 1 ile 5 arasında değişmekte olup; ölçekten alınan
puanın düşmesi, katılımcının dijital sağlık bilgisi teyit alışkanlıklarının azaldığını;
alınan puanın artması ise katılımcının dijital sağlık bilgisi teyit alışkanlıklarının arttığını
göstermektedir.

Ölçekle ilgili son önemli durum ise ölçeğin tüm maddelerinin birlikte kullanılmaması
gerektiğidir. Her bir faktör ayrı ayrı değerlendirilebileceği gibi F1 ve F2 birlikte; F3
ise ayrı olarak değerlendirilmeli ancak tüm maddeler bir arada tek bir anlam çıkacak
şekilde değerlendirilmemelidir


Geçerlik

Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Kullanıcı Teyit Alışkanlıkları Ölçeğine İlişkin Uyum İyiliği İndeksi Değerleri

X2/sd 135,41/31=4,36
RMSEA <0,08 0,078
NFI >0,90 0,93
NNFI >0,95 0,95
CFI >0,95 0,95
GFI >0,90 0,95
AGFI >0,85 0,92


Güvenirlik

Cronbach's Alpha>0.758


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi