TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 415 Sosyoloji

37 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği

Aşkın, H. (2019). Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye.

Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği

Arslan, H., Dil, K., Çetin, E., ve Yazıcı, S. (2017). Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2797-2809.

Aktivist Kimlik ve Aktivizme Bağlılık Ölçeği

Cengiz, H., ve Günay, A. (2020). Aktivist Kimlik ve Aktivizme Bağlılık Ölçeği: Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3), 307-314.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Çok Kültürlü Yeterlik Ölçeği

Akcaoğlu, M. Ö., & Arsal, Z. (2018). Çok Kültürlü Yeterlik Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 261-270.

Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği

Bucuka, Y. (2020). Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği'nin (ESDÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Social, 15(5), 2427-2443. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.43181

Geleneksellik Ölçeği

İvaz, N. (1994). Reklamlarda kadın tanımlamaları ve etkinliği: Kadınların tercihleri (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Technical University Institute of Social Science, Ankara.

Genel Sosyal Güven

Tecim, E. (2011) Sosyal güven oluşumunda dinin etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Hedonizm Ölçeği

Şengül, F. N., ve Aydınalp, H. (2021). Yeni bir gençlik tipolojisi ve ölçek denemesi: Hedonist gençlik. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(50), 124-138. https://doi.org/10.17498/kdeniz.928671

Irksal Mikroagresyon Ölçeği

Özmen, M., Yıldırım, O., & Türk, N. (2022). Adaptation Of The Racial Microaggression Scale to Turkish Culture: Validity and reliability study. İçtimaiyat, 6(2), 686-698. https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1186906

Kent Vatandaşlığı Katılım Ölçeği

Altun, A. (2020). Türkiye’de kent ve aktif vatandaşlık üzerine bir çalışma: Ankara-Kırıkkale örneği [Yayınlanmamış doktora tezi]. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Konuşma Konuları Ölçeği

Soylu, S. (1994). Örgütlerde sosyal kategorizasyon ve sosyal kimlik (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Koronavirüs (Covid-19) Farkındalık Ölçeği

Bilgin, O. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Farkındalık Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 15(6), 237-245. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44168

Kültürlerarası Duyarlık Ölçeği

Bahar-Özvarış, Ş., Güçiz-Doğan, B., Konşuk-Ünlü, H., Şanver, T. M., Susuz, Ç., & Sullivan, R. (2022). Adaptation of Intercultural Sensitivity Scale for Turkish medical students. International Journal of Intercultural Relations, 88, 163-176.

Küresel Vatandaş Ölçeği

Erbaş, Y.H., Özbaşı, D., & Genç, S. Z. (2023). Küresel Vatandaş Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 131-146. Doi: 10.29000/rumelide.1252786

Laiklik Tutum Ölçeği

Paker, K. O. ve Akçalı, S. İ. (2013). Laikliğe ilişkin tutumlar üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 33(1), 41-53.

Mültecilerin Etiketlenmesi Ölçeği

Önder, M. S. (2020). Mültecilerin Etiketlenmesi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 15(5), 2545-2561. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43848

Müze Atmosfer Faktörleri Ölçeği

Dıvrak, M. (2020). Müze Atmosfer Faktörleri Bağlamında Bir Ölçek Çalışması: İstanbul Oyuncak Müzesi Örneği. UNIMUSEUM, 3(1), 23-29.

Nesiller Arası Dayanışma Ölçeği

Öztürk, S. & Hazer, O. (2016). Youth Perspectives on Intergenerational Solidarity in Families. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(4), 222-232. doi: 10.21763/tjfmpc.271095

Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği

Gören, S., Özdemir, M., Ötken, Ş (2020). Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 364 – 371.

Örgütsel Vazgeçme Ölçeği

Gün, G. (2020). Scale of Organizational Unlearning: Study of validity reliability. OPUS–International Journal of Society Researches, 15(22), 840-853. doi: 10.26466/opus.660915

Öznel Sosyal Statü

Turkay, H., Mumcu, H. E., Kusan, O., Aydın, A. D., ve Güngöz, E. (2018). Öznel Sosyal Statü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(4): 2391/2403

Polise Yönelik Tutum Ölçeği

Demirbaş, S., & Demir, S. B. (2014). Polise Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies,25(1), 523-535. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2344

Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği

Güldü, Ö. (2017). Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği: Uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 27-51.

Sanal Aldatma Ölçeği

Turanlı, A. (2022). Sanal Aldatma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 317-328. Doi: 0000-0001-9368-7363

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi