TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 415 Sosyoloji

83 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi , 2 (2) , 19-28. https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği

Aşkın, H. (2019). Ailede Ev Ekonomisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye.

Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği

Arslan, H., Dil, K., Çetin, E., ve Yazıcı, S. (2017). Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2797-2809.

Aktivist Kimlik ve Aktivizme Bağlılık Ölçeği

Cengiz, H., ve Günay, A. (2020). Aktivist Kimlik ve Aktivizme Bağlılık Ölçeği: Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3), 307-314.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Aşiret Algısı Ölçeği

Korkmaz, E. (2024). Tribal Perception Scale: A scale development study. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 146-164. https://doi.org/10.15182/diclesosbed.1354637

Aşırıcılık Ölçeği

Yeniçeri, Z. ve Us. E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile ilişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 261-287 . https://doi.org/10.28956/gbd.696043

Aşırıcılık Ölçeği ile İlişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeği

Yeniçeri, Z. ve Us. E. Ö. (2020). Radikalleşmenin ölçülmesi: Aşırıcılık Ölçeğinin ve Aşırıcılık Ölçeği ile ilişkili Şiddet Yanlılığı ve Yasa Dışı Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 261-287 . https://doi.org/10.28956/gbd.696043

Blakemore ve Hill Çocuklarda Cinsiyet Sosyalleştirme Ölçeği -Anne-Babalar İçin Düzenlenmiş Formu-

Gurkan, S. N., & Yazgin, E. (2022). Parents’ gender socialization behaviors. Hong Kong Journal of Social Sciences,  59, 29-38.  

Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeği

Ayna, Ç., Gümüş, H., & Uzun, N. B. (2022). Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 57-70.

Çok Kültürlü Yeterlik Ölçeği

Akcaoğlu, M. Ö., & Arsal, Z. (2018). Çok Kültürlü Yeterlik Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 261-270.

Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeği (DKOMA)

Böyük, M. (2023). Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 129-144. http://dx.doi.org/10.46442/intjcss.1294385

Dini ve İnformal Gönüllülük Ölçeği

Çakı, F. & Şentuna, B. (2017). Türk gençlerinde dini ve informal gönüllülük: Bir ölçek geliştirme çalışması. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10-11), 223-247.

Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği

Benli, T. E., & Aksoy Derya, Y. (2021). Turkish validity and reliability study of Paternal Antenatal Attachment Scale. Perspectives in psychiatric care, 57(1), 295-303.  https://doi.org/10.1111/ppc.12563

Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Afgan Dari Sürümü (WHOQOL-Bref-Dari)

Shayan, N. A., Eser, E., Neyazi, A. ve Eser, S. (2021). Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesi ölçeği Afgan Dari sürümünün (WHOQOL-Bref-Dari) geçerliliği ve güvenilirliği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 19(3), 263-273. https://doi.org/10.20518/tjph.910601

Eğitimde Fırsat Eşitliği Tutum Ölçeği

Gül, Y. E. & Yeşil, R. (2024). The development and initial tests for the psychometric properties of the Equal Opportunity in Education Scale, 82(3), Problems of Education in the 21st Century, 82(3), 353–370, https://doi.org/10.33225/pec/24.82.353.

Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği

Bucuka, Y. (2020). Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği'nin (ESDÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Social, 15(5), 2427-2443. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.43181

Erkeğe Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği

Yelegen, G., Karataş, Y., Eren Bana, P. ve Ünal, M. (2022). Erkeğe Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 73-88. https://doi.org/10.35375/sayod.1018381

Felaket Haberlerini Kaydırma Ölçeği

Anlı, G. (2023). Felaket haberlerini kaydırma ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (1), 301-316.

Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Kişilerin Türk Vergi Sistemine Uyumu Ölçeği

Ciğerci, İ. ve Eğmir, R. T. (2022). Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Uyruklu Kişilerin Türk Vergi Sistemine Uyumu: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyoekonomi, 30(54), 257-268. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.04.14

Geleneksellik Ölçeği

İvaz, N. (1994). Reklamlarda kadın tanımlamaları ve etkinliği: Kadınların tercihleri (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Technical University Institute of Social Science, Ankara.

Genel Sosyal Güven

Tecim, E. (2011) Sosyal güven oluşumunda dinin etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Girişimcilikte Sosyal Engeller Ölçeği

Akkuş, Y. (2023). Girişimcilikte Sosyal Engeller Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kontrol Odağı, Girişimcilik Niyeti ile İlişkisi. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 12(2), 81-98.

Hastane Çalışanları Örnekleminde Toplulukçu Yeterlilik Ölçeği

Çakaloğulları, N. & Doğan, Y. B. (2020). Hastane çalışanları örnekleminde toplulukçu yeterlilik ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Kriz Dergisi , 28 (1) , 21-32

Hedonizm Ölçeği

Şengül, F. N., ve Aydınalp, H. (2021). Yeni bir gençlik tipolojisi ve ölçek denemesi: Hedonist gençlik. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 1(50), 124-138. https://doi.org/10.17498/kdeniz.928671

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi