TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.492 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sürdürülebilir Pazarlama Yönelimi Ölçeği

Kara, M., Karaman, M., & Çelikkaya, K. (2023). Sürdürülebilir Pazarlama Yönelimi Ölçeği’nin Konaklama İşletmeleri Üzerinde Uyarlanması: Yozgat İli Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), 84-110. https://doi.org/10.29131/uiibd.1388244

Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Ölçeği

Doğan, O., Bulut, Z. A. ve Çımrın, F. K. (2015). Bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4), 659-678.

Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Ölçeği

Ayar, I., & Gürbüz, A. (2021). Sustainable consumption intentions of consumers in Turkey: A research within the theory of planned behavior. SAGE Open, 11(3), 1-16. https://doi.org/10.1177/21582440211047563

Sürdürülebilir Turizme İlişkin Tutum Ölçeği

Çamlıca, K. (2014). Sürdürülebilir turizme ilişkin ziyaretçi tutumlarının ve tekrar ziyaret niyetlerinin pazar bölümlendirme kriteri olarak kullanılması: Kapadokya bölgesi örneği.(Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sürdürülebilirlik Performansını Değerlendirme Ölçeği

Aksoy, Ç. (2013). Sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesine yönelik ölçek önerisi ve Türkiye'deki işletmelerde uygulaması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2

Aşçı, F.H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeklerinin Uyarlama Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18 (4), 182-196.

Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, S. ve Kan A. (2021). Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 193-206.

Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği

Aslan, S., ve Kan, A. (2021). Suriyeli Öğrencilere Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 193-206.

Sürücü Memnuniyet Ölçeği (SMÖ)

Özcan, N. A. (2014). Sürücü memnuniyet ölçeği ile araçtan duyulan memnuniyet düzeyi ve trafik kazası ilişkisinin incelenmesi (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sürücü Memnuniyet Ölçeği (SMÖ)

Özcan, N. A., Bayrak, H. ve Yasak, Y. (2014). Araç Kullanicilarinin araçtan duyduklari memnuniyetin belirlenmesine yönelik geliştirilen Sürücü Memnuniyet Ölçegi (SMÖ). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 117-130.

Sürücü Sosyal İstenirlik Ölçeği

Yılmaz, Ş., Arslan, B., Öztürk, İ., ... Lajunen, T. (2022). Sürücü sosyal istenirlik ölçeği: Sürüş bağlamında bir Türkçe uyarlaması ve incelemesi. Ulaştırma araştırması kısım F: trafik psikolojisi ve davranışı, 84, 53-64. https://doi.org/10.1016/j.trf.2021.11.009

Sürücü Sosyal İstenirlik Ölçeği

Yılmaz, Ş., Arslan, B., Öztürk, İ., Özkan, Ö., Özkan, T., & Lajunen, T. (2022). Driver Social Desirability scale: A Turkish adaptation and examination in the driving context. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 84, 53-64. https://doi.org/10.1016/j.trf.2021.11.009

Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği

Tam, M. S. (2020). Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (23), 481-502.

Takım Birlikteliği Envanteri

Unutmaz, V., Kiremitçi, O., ve Gençer, R. (2011). Takım Birlikteliği Envanterinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 23-30.

Takım Çalışması Algıları Ölçeği

Yerköy Ateş, A., & Yıldırım, A. (2024). Adaptation of the TeamSTEPPS® teamwork perceptions questionnaire into Turkish for a nurse sample: A methodological study. Journal of Educational Research in Nursing, 21(2), 99-106. https://doi.org/10.14744/jern.2024.81236

Takım Çalışmasına Yatkınlık Ölçeği

Tuncer, U. Ç. (2008). İnsan kaynaklarının psiko-sosyal bakımdan geliştirilmesi amacıyla hazırlanan gelişim programlarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma: Man Türkiye A.Ş. örneği (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Takım İçi Bağlılık Ölçeği

Akyüz, U. (2003). Spor takımlarında grup içi bağlılık ve performansa etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Takım Sporcuları Bağlılık Ölçeği

Üzüm, H., Mirzeoğlu, N., Polat, E., Ayata, A. (2010). İşgören Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin takım sporcularına uyarlanması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 15(1) , 57-71 .

Takım Sporları Taraftar Bağlılık Ölçeği

Yetim, A.A., Aydoğan, H. ve Özdemir, E. (2023). Takım Sporları Taraftar Bağlılık Ölçeği Geliştirme Çalışması. Spor Eğitim Dergisi, 7(1), 26-39. https://doi.org/10.55238/seder.1225713

Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği

Alkan, G. (2009). Takım sporlarında etkili iletişim ölçeğinin Türk takım sporcularına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Mersin.

Takım Sporlarında Görev Yapan Sporcuların Antrenörleri ile İlgili Karizmatik Liderlik Algılarının Değerlendirilmesi Ölçeği

Çelik, V. O. (2013). Takım sporlarında görev yapan sporcuların antrenörleri ile ilgili karizmatik liderlik algılarının değerlendirilmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması: Basketbol branşı örneği. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2), 16-45.

Takım Sporlarında Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği

Biçer, S. (2013). Takım sporlarında öğrenilmiş çaresizliği ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin).

Takım Sporlarında Paylaşılan Zihinsel Modeller Ölçeği

Işık, U. ve Gümüşgül, O. (2020). Takım Sporlarında Paylaşılan Zihinsel Modeller Ölçeği’nin Türk Sporculara Yönelik Sınanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(1), 83 – 94. https://doi.org/10.25307/jssr.737128

Takım Temelli Performans Değerlendirme Sistemi (TTPDS) Ölçeği

Çetin-Karabat, B., & Çalış, Ş. (2017). Team based performance appraisal systems: Scale development and validation. The Sakarya Journal Of Economıcs, 6(1), 30-55.

Takıma İlişkin Elde Edilebilir Sosyal Destek Ölçeği

Şenel, E., Yıldız, M. ve Ulaş, M. (2018). Takıma İlişkin Elde Edilebilir Sosyal Destek Ölçeği: Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 21-36. doi: 10.1501/Sporm_0000000391

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi