TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Abant Sosyal Bilimler Dergisi

12 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Çözülme Ölçeği

Erbaş, E., ve Perçin- Şahin, N. (2017). Ahlaki Çözülme Ölçeği Türkçe geçerlemesi ve kişi çevre uyumu ilişkisi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 177-190.

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S., ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık iklimi ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S. ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık İklimi Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Bilgisayar Kaygısı Ölçeği

Tekinarslan, E. ve Bıçak, B. (2007). Türkçeye uyarlanan bir Bilgisayar Kaygısı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(15), 139-156.

Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği

Kılınç, F. E. ve Narin, E. (2016). Çocuk Yeti̇şti̇rme Tutum Ölçeği̇ni̇n geli̇şti̇ri̇lmesi̇: geçerli̇k ve güveni̇rli̇k çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 199-222.

COVID-19 Farkındalık Ölçeği (COVFÖ)

Büyükbeşe, T., ve Dikbaş, T. (2021). COVID-19 Farkındalık Ölçeği (COVFÖ) Geliştirme Çalışması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 21-40. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.858037.

Dijital Liderlik Ölçeği

Sürücü, L., Yıkılmaz, İ. ve Maslakçı, A. (2022). Dijital Liderlik: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(3), 1038-1050.

Dinleme Türleri Ölçeği

Kaya, M. F. (2014). Dinleme Türleri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması, dil geçerliği ve faktör yapısının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 323-342.

İnternet Aracılığıyla Spor Ürünü Satın Alma Niyeti Ölçeği

Aydın, İ. ve Gümüşboğa, İ. (2022).İnternet Aracılığıyla Spor Ürünü Satın Alma Niyeti Ölçeği: Türkçe uyarlama çalışması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 418-431. https://doi.org/10.11616/asbi.1021530

Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeği

Antalyalı, Ö. L., & Bolat, Ö. (2017). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirlik ve geçerlik analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, (1), 83-114.

Öğretim Elemanı Değerlendirme Ölçeği

Durmuş, S. ve Nartgün, Z. (2003). Öğretim Elemanı Değerlendirme Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(7), 49-56.

Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği

Karatay, H. (2009). Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 58-80.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi