TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Yaratıcılık

18 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. yy Becerileri Ölçeği

Gür, H. , Güler, Z. , Genç, C. B. , Güngör Cabbar, B. ve Karamete, A. (2023). 21. yy Becerileri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması . Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 25 (1) , 215-232 . https://doi.org/10.25092/baunfbed.1189613

Bilimsel Değerlere Eğilim Ölçeği

Herdem, K. & Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: A validity and reliability study. Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.

Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçeği

Ovacı, C., Yıldırım Saatçi, E. (2020). Bireysel İnovasyon Yetkinlikleri Ölçümlenmesi: Ölçek Uyarlama Çalışması – Measurement Of Indıvıdual Innovatıon Competencıes: Scale Adaptatıon Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1), 143-171. https://doi.org/10.30798/makuiibf.602669

Çalgı Tutum Ölçeği

Turan-Engin, D. (2019). Çalgı Tutum Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 30-42.

Durumsal Akademik Yazım Öz Yeterlilik Ölçeği

Tüfekçibaşı, S. & Şahin, M. (2022). Turkish Adaptation of the Situated Academic Writing Self-Efficacy Scale: Validity and Reliability Study . Sakarya University Journal of Education , 12 (3) , 612-628 .

Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterlik Ölçeği

Mısırlı, Z. A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına ilişkin yeterliklerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 311-337.

Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterlik Ölçeği

Misirli, Z. A., & Akbulut, Y. (2013). Development of a Scale to Explore Technology Literacy Skills of Turkish 8 th graders. Contemporary Educational Technology, 4(4), 249-262. https://doi.org/10.30935/cedtech/6107

Fen Laboratuvarı Girişimcilik Ölçeği

Çelik, H., Bacanak, A. ve Çakır, E. (2015). Fen Laboratuvarı Girişimcilik Ölçeği geliştirilmesi. Journal of Turkish Science Education, 12(3), 65-78.

İnternet Öz-yeterliği Ölçeği

Akın, A., Kaya, M., Akın, Ü., Sahranç, Ü. ve Uğur, E. (2014). İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 404 - 415. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428191

Karakter Güçleri Envanteri (VIA-IS-P)

Demirci, İ., Güldal, Ş. & Ekşi, H. (2021, October). Classification and measurement of character strengths: VIA-IS-P and GASC-24 forms. 22nd International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Muş, Türkiye.

Öğrencilerin Girişimcilik Davranışlarının Belirlenmesi Sekiz Yapı Ölçeği

Soba, M., Yıldız, E.P. & Ersoy, Y. (2021). Students’ entrepreneurial behaviour – An eight-construct scale validation: A scale adaptation study. Cypriot Journal of Educational Science. 16(2), 888-901.https://doi.org/10.18844/cjes.v16i2.5710

Öğretmenler İçin Teknolojik Formasyon Ölçeği

Erdoğmuş, C., Çoban, E., Korkmaz, Ö., & Özden, M. (2021). Technological Formation Scale for Teachers (TFS): Development and Validation. Participatory Educational Research, 8(2), 260-279. http://dx.doi.org/10.17275/per.21.39.8.2

Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Aday Bildirim Ölçeği

Bildiren, A., & Bilgen, Ö. B. (2019). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Aday Bildirim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(2), 269-289. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.475278

Okul Öncesi Dönemde Üstün Zekalı Çocukları Belirleme Ölçeği

Karadağ, F. (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekalı çocukların belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Sporcuların Instagram Kullanma Motivasyonları Ölçeği

Gönkek, P., Köksal, A. ve Gençer, R. T. (2022). Adaptation of the Motivation Scale for Athletes’ Instagram Use to Turkish and Examination of Athletes’ Motives Regarding Demographic Characteristics. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 69-84. https://doi.org/10.33689/Spormetre.1085104

Uluslararası Bakalorya Programı Öğretmenleri İş Tatmin Ölçeği

Demirer, V. (2002). Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan özel okullarda çalışan öğretmenlerin bu programa karşı olan tutumlarının iş tatminine yansıması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Üstün Yetenekliler Derecelendirme Ölçekleri-Okulöncesi/Anaokulu Formu

Alma, S. (2015). Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri-okulöncesi/anaokulu formu (GRS-P)‘nun türkçeye uyarlanması (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya

Yaratıcı Resim Rubriği

Bas, Ş. & Kaptan, A. Y. (2018). Resim Çalışmalarında Yaratıcılığın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analitik Rubrik Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 53-79. https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.4

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi