TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 18 yaş üstü okur yazar olan yetişkinler

32 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Algılanan Kolektif Süreklilik Ölçeği

Elban, M. (2022). Algılanan kolektif süreklilik ölçeğinin (Kültürel ve tarihsel süreklilik) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TUHED, 11(1), 44-55. https://doi.org/10.17497/ tuhed.1065357

Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği

Çelebi, İ., Tezel Şahin, F., & Aydın, A. R. (2024). Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi. https://doi.org/10.5336/healthsci.2023-99276

Covid-19 Korku Ölçeği

Çal, A.,  Avci, İ. A., & Yıldız, M. K. (2022). The development of the Fear of COVID-19 Pandemic Scale and the Pandemic Uncertainty Scale. Journal of Nursology, 25(3), 138-146. https://doi.org/10.5152/JANHS.2022.927898

DEHB Damgalama (STİGMA) ÖLÇEĞİ

Kıransal, N., & Kaya, F. (2022). Validity and reliability study of the Turkish version of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Stigma Questionnaire. Perspectives in psychiatric care, 58(3), 978-985.

Diyabet Öz Yönetim Ölçeği-35

Kaya Meral, D., Kutlu, F.Y., Boyuk, B. (2021). Psychometric properties of the Turkish version of the Diabetes Self-Management Instrument. International Journal of Caring Sciences, 14(1), 244-255.

Dört Faktörlü Yeme Farkındalığı Ölçeği

Hamurcu, P., Köse, G., Şahin, İ. N., ve Çelik, A. (2023). Dört Faktörlü Yeme Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 8(2). DOI: 10.5336/healthsci.2022-93286

Durumsal Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği

Gökdağ, C., Günay, G., & Demir, G. (2022). State-based measurement of emotion regulation: The Turkish versions of SERI and S-DERS. Current Psychology, 1-15.

Genel Phubbing (Sosyotel) Ölçeği

Ergün, N., Göksu, İ., & Sakız, H. (2020). Effects of phubbing: Relationships with psychodemographic variables. Psychological Reports, 123(5), 1578-1613. https://doi.org/10.1177/0033294119889581

Genel Phubbinge (Sosyotelizme) Maruz Kalma Ölçeği

Ergün, N., Göksu, İ., & Sakız, H. (2020). Effects of Phubbing: Relationships with psychodemographic variables. Psychological Reports, 123 (5), 1578-1613. https://doi.org/10.1177/0033294119889581

Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçeği

Baltacı, A. ve Eser, Z. (2021). Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçme Aracı önerisi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 39-48. http://dx.doi.org/10.51261/yiu.2021.00034.

İletişimde Çözüm Odaklılık Ölçeği

Şahin, E. S., & Derin, S. (2020). İletişimde Çözüm Odaklılık Ölçeği’nin (İÇOÖ) geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenilirliği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 662-674.

İnfodemi Okuryazarlığı Ölçeği

Çağlayan, S. (2023). İnfodemi okuryazarlığının salgın iletişimi yönetimindeki rolü: İnfodemi okuryazarlığı ölçek geliştirme çalışması  (Tez No. 839345) [Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği

Uskun, E., Güblü, M., Evcil, F.Y., Kalaycı, Ö., Kartal, F.M., Önal, Ö. ve Kişioğlu, A.N. (2022). İş Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği: Metodolojik bir çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 42(3), 191-203. Doi: 10.5336/medsci.2022-88390

İşle Bütünleşme Ölçeği Türkçe Formu

Öngöre, Ö. (2013). İşle Bütünleşme Ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 50-60.

Kaderci Hikaye Ölçeği

Aytaç, M. (2023). Fatalism and donation intention: Who is more in control of their own life?. Int Rev Public Nonprofit Mark, 1-17.  https://doi.org/10.1007/s12208-023-00383-5

Kısa Kendini Toparlama/Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Haktanir, A., Lenz, A.S., Can, N., Watson, J. C. (2016). Development and evaluation of Turkish language versions of three positive psychology assessments. International Journal of Advancement in Counselling, 38, 286–297. https://doi.org/10.1007/s10447-016-9272-9

Kriptopara Yatırım Güveni Ölçeği

Özyeşil, M. & Tembelo, H. (2023). Developing A Cryptocurrency Investment Trust Scale: An application on Istanbul provincial health directorate employees . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8 (1), 122-128.

Manevi Duyarlık Ölçeği

Elban, M. & Aslan, S. (2022). Manevi duyarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 28, 215-224. DOI: 10.29000/rumelide.1132545.

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu-II (ODKÖK-II)

Gok, B. G., & Yalcinkaya-Alkar, O. (2020). Brief Fear of Negative Evaluation Scale-II and Brief Fear of Negative Evaluation Scale-Straightforward Items: psychometric properties of the Turkish versions. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33(4), 410-420. https://doi.org/10.14744/DAJPNS.2020.00109

Otoktonluk İnançları Ölçeği

Elban, M. & Aslan, S. (2022). Otoktonluk inançları ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of History School, 57, 1210-1224. http://dx.doi.org/10.29228/Joh.57342

Öz-disiplin ölçeği

Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2021). The mediating roles of grit and life satisfaction in the relationship between self-discipline and peace: Development of the self-discipline scale. Curr Psychol. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01515-y

Politik Okuryazarlık Ölçeği

Köksal, H. & Erol, M. (2021). Politik okuryazarlık ölçeğinin geliştirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 444-471. doi: 10.29299/kefad.762306

Psikolojik Zengin Yaşam Ölçeği

Avşar, E. (2021). Psikolojik Zengin Yaşam Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sağlık Yönetiminde Öz Yeterlilik Ölçeği

Aypar Akbağ, N.N. ve Aluş Tokat, M. (2021). The Psychometric Properties of the Turkish Version of Self Rated Abilities for Health Practices Scale (SRAHP) in the Gestational Diabetes Sample. Nigerian Journal of Clinical Practice. XXX. doi: 10.4103/njcp.njcp_578_20

Salford-Scott Hemşirelik Değerleri Ölçeği

Ulusoy, H., Güler, G., Yıldırım, G., Demir, E. (2018). Reliability and validity of the Salford-Scott Nursing Values Questionnaire in Turkish. Nursing Ethics, 25(1), 80-91. Doi: 10.1177/0969733016642626

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi