TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Kolektif Süreklilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Elban, M. (2022). Algılanan kolektif süreklilik ölçeğinin (Kültürel ve tarihsel süreklilik) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TUHED, 11(1), 44-55. https://doi.org/10.17497/ tuhed.1065357


Geliştiren/Uyarlayan
Mehmet ELBAN


Yıl
2022


Kaynak Adı
Algılanan kolektif süreklilik ölçeğinin (kültürel ve tarihsel süreklilik) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
TUHED


Cilt
11


Sayı
1


Sayfa Aralığı
44-55


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2221874


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
https://doi.org/10.17497/ tuhed.1065357


Sorumlu Yazar
Mehmet Elban


İletişim
melban111@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Algılanan Kolektif Süreklilik, Kültürel Süreklilik, Tarihsel Süreklilik


Alt Boyutlar
Kültürel Süreklilik, Tarihsel Süreklilik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Türk halkı geleneklerini farklı nesiller boyunca aktarmıştır.
2. Türk tarihi geçmişten günümüze birbirine bağlı olaylar dizisidir.
3. Türk halkının ortak değerleri, inançları ve tutumları zaman geçse de korunmuştur.
4. Geçmişten günümüze Türk tarihinin tüm önemli dönemleri birbiri ile bağlantılıdır.
5. Türkler tarih boyunca eğilimlerini ve düşünce tarzlarını korumuşlardır.
6. Türk tarihinin dünü, bugünü ve geleceği arasında bağlantı vardır.
7. Türkler daima kendine özgü gelenek ve inançlarıyla tanınacaklardır.
8. Türk tarihindeki farklı olaylar arasında nedensel bağlantılar vardır.
9. Türkler tarih boyunca gelenek ve göreneklerini korumuştur
10. Türk halkı değerlerini zamana karşı korumuştur.
Alt ölçekler:
• sorular 1, 2, 4, 6 and 8 = Algılanan tarihsel süreklilik
• sorular 3, 5, 7, 9 and 10 = Algılanan kültürel süreklilik
Ölçekte ters madde yoktur.


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş üstü okur yazar olan yetişkinler


Derecelendirme
hiç katılmıyor-kesinlikle katılıyorum


Ölçek Puanlaması

Beşli likert için 1 ile 5 puan
Yedili likert için 1 ile 7 puan


Ölçek Değerlendirmesi

Tarihsel süreklilik boyutundan alınacak yüksek puan, bireylerin yüksek düzeyde tarihsel sürekliliğe sahip olduğunu gösterir.
Kültürel süreklilik boyutundan alınacak yüksek puan, bireylerin yüksek düzeyde kültürel sürekliliğe sahip olduğunu gösterir.


Geçerlik

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre iki
faktörlü 10 maddelik Türkçe ölçek formunun açıkladığı toplam varyans miktarı %72,48 olarak
bulgulanmıştır. Ölçeğin orjinalindeki iki faktörlü modele ilişkin birinci düzey ve ikinci düzey modelin
uyum indeksleri modelin doğrulandığını göstermiştir.


Güvenirlik

Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi
çalışmasında iç tutarlık katsayısı Cronbach alpha değeri ölçeğin tümü için .95, algılanan tarihsel süreklilik boyutu için .92, algılanan kültürel süreklilik boyutu için .93 olarak bulunmuştur
(n=295).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
perceived collective continuity scale


Orijinal Kaynak / Referans

Sani, F., Bowe, M., Herrera, M., Manna, C., Cossa, T., Miao, X. ve Zhou, Y. (2007). Perceived
collective continuity: Seeing groups as entities that move through time. European
Journal of Social Psychology, 37(6), 1118-1134.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

AKSÖ’nün geliştirme sürecinde ölçeğin tümü
için Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı. 80 bulunmuştur. Ölçeğin tarihsel süreklilik boyutu
için Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı, .77, kültürel süreklilik boyutu için Cronbach’s alpha
güvenirlik katsayısı .82’dir.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi