TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Şehirler: Gaziantep

33 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Öğretmenler için İş Doyumu Anketi

Gündüz, H. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki (Gaziantep ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu

Besnili Z. N. (2019). Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği

Bilir, B. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeği (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep.

Psikiyatrik Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Toplum Entegrasyon Ölçeği

Açıkgöz, E. (2020). Psikiyatrik Bozukluğu Olan Yetişkinler İçin Toplum Entegrasyon Ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Sosyokültürel Uyum Ölçeği

Yalçın, Ö. (2018). Sosyokültürel Uyum Ölçeği (Scas-R)’nin Gaziantep/Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenler örneğinde Arapça’ya uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Ölçeği

Öztürk, A. T. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Durumları (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Üniversite Kurumsallaşma ölçeği

Bozbayındır, F. (2014). Türkiye’de yeni kurulan kamu üniversitelerindeki kurumsallaşmanın incelenmesi (Tez No. 357653) [Doktora tezi, Gaziantep Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Yenidoğan Cilt Değerlendirme Tutum Ölçeği

Coskun, A. B., & Çiğdem, Z. (2022). Yenidoğan Cilt Değerlendirme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Buna Yönelik Hemşirelere Verilen Teknoloji Destekli Eğitimin Değerlendirilmesi (Tez No. 766891) [Doktora tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi