Zimmerman Modeli Temelinde Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz,A. ve Mammadov,M. (2017). Zimmerman Modeli Temelinde Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(10), 79-93.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ortalamamı yüksek tutmak için öğrenirim.
2 Sınıfta kalmamak için öğrenirim.
3 Başarısız olmamak için öğrenirim.
4 Boş olduğum saatleri göz önüne alarak plan yaparım.
5 Basamaklandırdığım çalışma planını günlere bölerim.
6 Çalışacağım konuyu nasıl bitireceğimi planlarım.
7 Planlamada çalışma saatlerim yer alır.
8 Bir konuyu öğrenirken, kendime “Daha önce bir sürü şey öğrendim, başardım bunu da başarabilirsin” derim.
9 Öğrenmek benim için kolay bir iştir.
10 Konsantre olup düzenli ve doğru yöntemle öğrenirsem başarılı olacağıma inanırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1) “kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılıyorum”, (3) “karasızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

En düşük puan 41 en yüksek puan 205`tir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Tekniği ile
analiz yapılmıştır. Analiz sonucuna göre 0.62 değerinde anlamlı ve olumlu ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) .94,
boyutlara göre sırasıyla .85, .84, .92 ve .74 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi