Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Altındağ, M., ve Senemoğlu, N. (2013). Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1),15-26.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Altındağ
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Tek alt boyut ve 30 madde
Öğrenmenin nasıl organize olduğu hakkında tam bir fikrim yok.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

Faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin tek boyutlu olduğu ve 30 madde ile toplam varyansın %35,74’ünü açıkladığı görülmüştür. Ön deneme sonucu elde edilen güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha 0,94’tür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi