Yurtseverlik Eğitimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, F. (2009). Yurtseverlik eğitimi: Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenlerinin tutum ve algılarına yönelik bir çalışma (Tokat ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Fatih Yazıcı
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır ve tek boyutludur.
Öğrencilerimin, yurtsever vatandaşlar olmaları benim için önemlidir.
Yurtseverlik eğitimi, öğrencilerin farklı gruplara karşı daha katı tutum geliştirmelerine yol açar.
Yurtseverlik, tarih veya sosyal bilgiler derslerinde öğretilmeyecek kadar tartışmalı bir konudur.
Yurtseverlik eğitimi aileye veya diğer okul dışı kurumlara bırakılmalıdır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum - 5= kuvvetle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapılan analiz sonucunda Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri ,72 olarak bulunmuştur. Bartlett testi sonucu ise 628,27 (p<0.05) olarak hesaplanmıştır. Özdeğeri 3,61 olan faktörün açıkladığı varyans oranı 36,10’dur. Ölçeğin tek boyutta açıkladığı varyans oranının %30’un üzerinde olması ölçeğin tek boyutta istenilen özelliği temsil etmek bakımından yeterli olduğunu göstermektedir. maddelerin faktör yükleri tek boyutta ,39 ile ,77 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Yurtseverlik Eğitimi Ölçeği için Cronbach Alpha katsayısı ,76’dır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi