Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dillerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Şen, Ü. (2011). Belçika'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçeye yönelik tutumları ve yazma becerileri (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Genel tutum( 11 m. ): Türkçeyi ana dilim olduğu için öğrenmek isterim.
Türkçe dersi( 4 m. ): Türkçeyi daha iyi öğrenmek için ders saatleri artırılmalı.
Konuşma-Yazma( 4 m.): Yakın çevremle Türkçe konuşmayı tercih ederim.
Okuma-Dinleme( 8 m.): Türkçe yazılmış kitapları okumak bana zevk verir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert ( 1= hiç - 5= tam)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Değerlendirme, öğrencinin kendini değerlendirmesi, öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesi ve öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi şeklinde üç boyutlu
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmenin amacının başarıyı değerlendirmekten çok
öğrencinin eksik yönlerini tamamlaması ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak olduğu belirtilmiştir. Hem öğrencinin kendini değerlendirmesi için hem öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesi için hem de öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi için ölçme aracı örneklerine yer verilmiştir. Ölçme ve değerlendirmenin açık uçlu sorular ve kısa cevaplı sorular, eşleştirmeli sorular, öğrenci ürün dosyaları, performans görevi, öz değerlendirme formu, gözlem formu vb. araçları ile yapılabileceği vurgulanmıştır.

Geçerlik: 

KMO uygunluk değeri 0.937 olarak elde edilmiştir. Bu değerin 0.60’ın üstünde olması verinin faktör analizi için uygunluğunun yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bartlett testine göre de aynı yorum yapılabilir (p<0.05).

Güvenirlik: 

31 maddeye ait düzeltilmiş maddetoplam korelasyonları 0.30'un üstündedir. Bu durumda, ölçeğe ait güvenirlik katsayısı olan Cronbach alfa değeri 0.91'dir. Bu nedenle 31 maddeden oluşan bu ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğu ve ölçeğe ait maddelerin toplanabilirlik özelliğinin olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi