Yükseköğretimde Sosyal Girişimcilik Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Soba, M. & Yıldız, E., P. (2020). Adaptation of Social Entrepreneurship Competency Scale in Higher Education:
A Scale Adaptation Study. Pacific Business Review International,13(3), 96-104.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ezgi Pelin YILDIZ
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Yenilikçi Özellikler Boyutu Örnek Maddeler

21. Girişimcilik konusunda potansiyelime inanıyorum.

22. Hedeflerime ulaşmada kendimi yeterli buluyorum.

23. İş fırsatları yaratabilip, onlardan yararlanabilirim.

24. Girişimci olabilmek için gerekli bilgilere erişim sağlayabilirim.

25. Henüz kimse keşfetmeden sorunlara etkili çözümler bulmaktan zevk alıyorum

26. Fırsatların problemlerden veya zor durumlardan çıkarılabileceğine inanıyorum.

27. Projeleri iyileştirmek için öneriler oluşturabilirim; buna katılıyorum.

28. İşbirlikli çalışmalarda diğer insanları koordine etmeyi severim.

29. Öngörülemeyen durumlarla başa çıkmak konusunda iyiyim.

30. Planlar değiştiğinde zorlanmadan doğaçlama çalışarak görevimi yaparım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 30 ile 150 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınabilen puanlar 30 -150 arasında değişmektedir. 5 en yüksek dereceyi, örneğin, kesinlikle katılıyorum, 1 ise en düşük dereceyi göstermektedir, örneğin, kesinlikle katılmıyorum. Maddelerin analizi ise her üç alt boyut için toplam 30 soru bulunduğundan (30x5) ve minimum puan 30 (30*1) olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Çeviri Süreci: 

Öncelikle orijinal ölçeği Sosyal Girişimcilik Yetkinlik Ölçeği (SECS)geliştiren kişi olan Carlos Capella'dan yazılı izin alınmıştır. Ölçeğin İngilizce formu Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu aşamada;

*Öncelikle hem İngilizce hem de Türkçe diline hakim bir dil uzmanı tarafından ölçek Türkçe forma çevrilmiştir.

* Oluşturulan Türkçe form bir dilbilimci akademisyen (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi) tarafından kontrol edilip, geri bildirim alınmıştır.

* 3 alan uzmanından, 1 psikolojik danışmandan ve 1 ölçme ve değerlendirme uzmanının ilgili maddelerin amaca hizmet edip etmediği konusunda veri toplama aracına ilişkin bilgilendirmeler alınmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin uyarlama adımları tamamlandıktan sonra yapı ve kapsam geçerliliği için Meslek Yüksekokullarının farklı bölümlerinde okuyan öğrencilere uyarlanması tamamlanan form uygulanmış ve maddelere yönelik görüşler alınmıştır. Özetle pilot çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda maddelerin alt amacı karşılayıp karşılamadığı ve genel olarak amaca hizmet etme durumları göz önünde bulundurulmuştur.
Ayrıca Görünüş ve kapsam geçerliliği için ölçek maddeleri 3 alan uzmanı, 1 psikolojik danışman ve 1 ölçme değerlendirme uzmanınca izlenmiş ve amaca uygunluk dönütü alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmasına ilişkin hem tüm maddelerin hem de alt boyut maddelerin Cronbach alfa değerleri test edilmiştir. Buna göre ;

* EFA, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi için KMO genel değeri .93 olarak bulunmuştur. Değerin .70 üzeri olması sonucu faktör analizi yapılabileceği sonucuna varılmıştır. (Büyüköztürk, vd. 2018; Hutcheson ve Sofroniou, 1999).

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Development and Validation of a Scale to Assess Social Entrepreneurship Competency in Higher Education
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Carlos Capella-Peris, Jesús Gil-Gómez, Manuel Martí-Puig & Paola RuízBernardo (2020) Development and Validation of a Scale to Assess Social Entrepreneurship Competency in Higher Education, Journal of Social Entrepreneurship, 11:1, 23-39, DOI:10.1080/19420676.2018.1545686

DOI: 
DOI: 10.1080/19420676.2018.1545686
Orijinal Form Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör analizi ile (SECS) orijinal ölçeğin geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmıştır. Bu analizler için SPSS yazılımı (sürüm 24.0). CFA AMOS yazılımını (sürüm 24.0) programları kullanılmıştır.
Elde edilen sonuçlar kalite, uygunluk, anlaşılabilirlik ve özellik ilişkilendirme yönleri için bu testte
W = .233, df = 95, p = .006; W = .313, df = 95, p = .000; W = .219, df = 95, p = .023; W
= .702, df ¼ 95, p = .000, sırasıyla. Bu sonuçlar, uyum seviyeleri adına uygun bulunmuştur.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Örnekleme Yeterliliğinin Ölçütü ve Güvenirlik için Bartlett's
Küresellik testi (Comrey 1978). kullanılmıştır. KMO değeri 1'e ne kadar yakınsa, o kadar benzer maddelerin varyanslarıdır; KMO testinde .816 gibi yüksek bir değer kaydedildi.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi