TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Yazma Özerkliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 370 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Tekşan, K. ve Süğümlü, Ü. (2018). Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7
(4), 2591-2607.


Geliştiren/Uyarlayan
Keziban Tekşan, Üzeyir Süğümlü


Yıl
2018


Kaynak Adı
Yazma Özerkliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi


Cilt
7


Sayı
4


Sayfa Aralığı
2591-2607


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Keziban Tekşan


İletişim
kezibanteksan@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Yazma Özerkliği


Alt Boyutlar
Motivasyon ve Tutum, Paylaşım ve Değerlendirme, Planlama ve Süreç


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

22 madde ve 3 alt boyut
Motivasyon ve Tutum (7)
Planlama ve Süreç (8)
Paylaşım ve Değerlendirme (7)


Kimlere Uygulanabilir
Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
3'lü Likert (1= hayır - 3= evet)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 66, en düşük puan ise 22’dir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Doğrulayıcı faktör analizi sonucu bulunan uyum istatistikleri RMSEA= .059,GFI = .92; CFI= .93; NFI = .92; χ2 /df = 2.53; AGFI= .93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin “motivasyon ve tutum” faktörü ile ilgili sekiz madde yer almakta ve maddelerin faktör yük değerleri .831 ile .488 arasında değişmekte, ayrıca toplam varyansın %29.65’ini açıklamaktadır. İkinci faktör ise “paylaĢım ve değerlendirme” olup bu faktörle ilgili sekiz madde yer almakta ve maddelerin faktör yük değerleri .712 ile .562 arasında değişmekte, ayrıca toplam varyansın %13.75’ini açıklamaktadır. Üçüncü faktör ise “planlama ve süreç” olup bu faktörle ilgili yedi madde yer almakta ve maddelerin faktör yük değerleri .720 ile .590 arasında değişmekte, ayrıca toplam varyansın %10.64’ünü açıklamaktadır. Buna göre üç faktörün açıkladıkları varyans miktarı %54.04’tür.


Güvenirlik

Ölçeğin Cronbach α güvenirlik katsayısı .82 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi