Yazma Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Deniz, H. ve Demir, S. (2020). Yazma Motivasyonu Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(2), 593-616..
http://dx.doi.org/10.30703/cije.640584

DOI: 
. http://dx.doi.org/10.30703/cije.640584
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sezgin DEMİR
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

10. Yazma becerilerimi geliştirmek için çabalarım.
11. Yazma konusunda yetenekli olduğumu düşünüyorum.
12. En zor yazma görevlerini başarıyla tamamlarım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1=Hiç - 2=Nadiren - 3=Bazen - 4=Sık sık - 5=Herzaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

ortalama hesaplanarak

Geçerlik: 

Fırat ve Uludağ üniversitelerinin Türkçe Eğitimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında görev yapan 5 öğretim üyesinden ve Elazığ il merkezinde görev yapan 5 Türkçe öğretmeninden görüş alınmış ve bu görüşlerin değerlendirilmesinde Lawshe Tekniği kullanılmıştır. Ölçeğin yapısal geçerliği kapsamında iç tutarlılığı adına test-tekrar test analizi gerçekleştirilmiştir. Yazma Motivasyonu Ölçeği’nin model uyumunu belirlemek amacıyla farklı
bir örneklemle DFA gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha, Spearman Brown ve Guttman Split-Half güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiş, her maddenin ölçek ortalamasına ve varyansa katkısı, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, çoklu korelasyon kareleri, ölçeğin güvenirlik değerlerine katkısı değerlendirilmiştir. Ayrıca maddelerin öz değerleri göz önünde bulundurulmuştur. Ardından ölçeğe Hotelling T-kareler, Freidman ki-kare ve Tukey eklenebilirlik testi uygulanarak ölçeğin güvenirliği ve model uyumu test edilmiş, toplanabilirlik özellikleri değerlendirilmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi