TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Wexner Dışkı Kaçırma Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://wexner-diski-kacirma-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 603 Dahili Tıp Bilimleri


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Cam, C., Selçuk, S., Aşoğlu, M.R., Tuğ, N., Akdemir, Y., Ay, P. ve Karateke, A. (2011). Validation of the Wexner scale in women with fecal incontinence in a Turkish population. International Urogynecology Journal, 22, 1375-1379. DOI 10.1007/s00192-011-1464-6.


Geliştiren/Uyarlayan: Ateş Karateke, Çetin Cam, Mehmet Reşit Aşoğlu, Niyazi Tuğ, Pınar Ay, Selçuk Selçuk, Yeşim Akdemir


Yıl: 2011


Kaynak Adı: Türk Popülasyonunda Dışkı İnkontinansı Olan Kadınlarda Wexner Ölçeği'nin Geçerliliği


Dergi: Int Urogynecol J


Cilt: 22


Sayfa Aralığı: 1375-1379


DOI: 10.1007/s00192-011-1464-6


Sorumlu Yazar: Mehmet Reşit Aşoğlu


İletişim: mresitasoglu@hotmail.com


Ölçülen Özellikler: Dışkı Kaçırma


Alt Boyutlar: Değişiklik, Gaz sıvı ve katı, Ped Aşınması


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 alt boyut 5 madde
Gaz sıvı ve katı ( 3 m ) :
Ped Aşınması ( 1 m ) :
Değişiklik (1 m ) :


Kimlere Uygulanabilir: Ürojinekoloji Hastaları


Derecelendirme: 5'li Likert ( 1= Hiçbir zaman - 5= Her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 20 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Veriler toplandı ve SPSS for Windows 15.0 yazılımı kullanılarak analiz edildi.Her ölçek içindeki maddeler arasındaki toplam korelasyonun değerlendirilmesinde iç tutarlılığı değerlendirmek için Cronbach’ın alfa testi yapıldı.Anketin hastalar ve uzmanlar için anlamlı olup olmadığını ve tüm önemli ve ilgili alan adlarının geçerli olup olmadığını gösteren içerik / yüz geçerliliği dahil, iki ürojinekolog ve bir psikometri uzmanı tarafından değerlendirildi.


Çeviri Süreci:

Wexner ölçeğine aşina olmayan iki profesyonel İngilizce – Türkçe çevirmen, anketin Türkçe versiyonunu üretmek için bağımsız olarak çalıştı. Çevrilmiş sürüm, ana dilleri İngilizce olan iki dilli çevirmenler tarafından ters çevrildi.Anketin orijinal ve ters çevrilmiş hali arasında herhangi bir tutarsızlık bulunmamıştı.


Geçerlik:

Değerlendirmede Spearman korelasyon testi kullanıldı.


Güvenirlik:

Son versiyonun test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için bir ‘2 haftalık test-tekrar test analizi’ kullanılmıştır. Otuz bir kadından anketi ilk ziyaretlerinde doldurmaları ve prosedürü 2 hafta sonra aynı klinikte tekrarlamaları istendi. Tamamlanan iki anketin cevapları daha sonra analiz edildi ve bu da önemli korelasyon gösterdi


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Wexner Stool Incontinence Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Speranza, J., & Wexner, S. D. (n.d.). Radiofrequency. Fecal Incontinence, 229–231. doi: 10.1007/978-88-470-0638-6_23


Orijinal Ölçek Yazarlar: Jenny Speranza, Steven D. Wexner


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Makale


Orijinal Ölçek DOI: 10.1007/978-88-470-0638-6_23


Orijinal Ölçek Dergi: Journal Title Fecal Incontinence


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 229-231


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi