TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Watson Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 385 Yabancı Dil Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). Watson- Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği’nin (W-Geaygö) üniversite ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf İngilizce Bölümü öğretmen adayları üzerindeki güvenirlik çalışması. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 101-112.


Geliştiren/Uyarlayan
Birsel Aybek, Metehan Çelik


Yıl
2007


Kaynak Adı
Watson- Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği’nin (W-Geaygö) üniversite ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf İngilizce Bölümü öğretmen adayları üzerindeki güvenirlik çalışması


Dergi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001172/5000001863


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Birsel AYBEK


İletişim
baybek@cu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Eleştirel akıl yürütme gücü


Alt Boyutlar
Çıkarsama, Karşı Görüşlerin Değerlendirilmesi, Tümdengelim, Varsayımların farkına varma, Yorumlama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

40 madde ve 5 alt boyut
Çıkarsama (7m)
Varsayımların Farkına Varma (8m)
Tümdengelim (9m)
Yorumlama(7m)
Karşı Görüşlerin Değerlendirilmesi (9m)


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik
-

Güvenirlik

Araştırma sonucunda, W-GEAYGÖ’nün iç tutarlı güvenirliği Cronbach Alfa katsayısı tüm test için .38 olarak bulunmuştur. Alt testler için ise Cronbach Alfa katsayıları Çıkarsama alt ölçeği için .28, Varsayımların Farkına Varma alt ölçeği için .35, Tümden gelim alt ölçeği için .14, Yorumlama alt ölçeği için .20, Karşı Görüşlerin Değerlendirilmesi alt ölçeğinin ise .10 olarak saptanmıştır. Ayrıca ölçeğin kararlılığı hakkında bir fikir edinebilmek için test yarılama tekniği olarak hesaplanan Guttman Split Half değeri .31 olarak belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
WATSON- GLASER ELEŞTİREL AKIL YÜRÜTME GÜCÜ ÖLÇEĞİ


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Ölçek Yazarlar
Edward M. Glaser, Goodwin Watson


Orijinal Ölçek Yıl
1980


Orijinal Ölçek Geçerlik

Testin yapı geçerliği, eleştirel düşünme kapsamında ele alınan boyutlar faktör analitik çalışmalarla ortaya konmuştur. Analizler sonucunda alt testler arasındaki ilişki, 0.21 ile 0.50 arasında; alt testlerin testin bütünü ile ilişkiside 0.56 ile 0.79
arasında değişen değerler olarak hesaplanmışt


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Bu çalışmada güvenirlikle ilgili kanıt, KR 20 formülü ile bulunmuştur. Buna göre, iç tutarlılık anlamındaki KR20 güvenirlik katsayıları, -0.56 ile 0.57 arasında bulunmuştur. Bazı sınıf ve alt testlerde negatif güvenirlik ve katsayılarının
bulunması testlerin cevaplandığı gruplarda bireyler arasındaki puan farklılıklarının (test varyansının) çok az olması ile ilgili görülmüştür.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi