Uygulama Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kiraz, E. (2003). Uygulama Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği: Ölçü aracı geliştirme örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 387-400.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ercan Kiraz
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut ve 25 açık uçlu, 2 kapalı uçlu madde vardır.
ÖP (11 m): Öğretimin Planlanması
MR (7 m): Mesleki Rehberlik
UH (7 m): Uygulamaya Hazırlık

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle yetersiz - 5= oldukça yeterli)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek, bir yandan öğretmen adaylarının en çok yardım bekledikleri konuları belirlerken, diğer yandan da uygulama öğretmenlerinin bu beklentilere yönelik becerilere sahip olup olmadıklarını da ortaya çıkarmakta kullanılmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemede temel bileşenler analizi (principle-components exploratory factor analysis) yöntemi kullanılmıştır.. Analiz, öz değerleri 1’in üzerinde ve toplam varyansın %66.04’ünü açıklayan beş faktörde toplanmıştır. Birinci faktörün öz değeri 12.630 ve varyansın %50.52’sini, ikinci faktörün öz değeri 2.070 ve varyansın % 8.278’ini ve üçüncü faktörün öz değeri ise 1.137 ve varyansın % 4.549’unu açıklamıştır. Ölçek son hâliyle herhangi bir faktörde madde-alt test korelasyonu bir faktörde .50’den fazla ve aynı madde için diğer faktörlerde .40’ın altında bulunan 25 maddeden oluşmuştur. Sadece 1 madde .40’tan fazla yüklenmiştir (birinci faktörde .661 ve üçüncü faktörde .409) ve bu madde kapsamı ve bu madde kapsamı itibarıyla ölçekten çıkarılmamıştır. Araştırmacılar tarafından ortak olarak kabul gören yüklenme miktarının .45 olduğu ve madde sayısının az olduğu durumlarda ise .30’un da kabul edilebilir olduğu düünüldüğünde ölçekteki tüm maddeler bu yüklenme miktarının üzerindedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık ölçütü ve Cronbach Alpha katsayısı ile hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayıları ÖP için .95; MR için .91ve UH için .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach Alpha değeri ise .96 olarak bulunmuştur. Genel olarak bakıldığında güvenirliğe ilişkin bulgular yeterli sayılabilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi